lördag, oktober 27, 2007

 

Liberal och eller konservativ eller rent av kristdemokrat?


Bilden ovan föreställer juris doktor Edmund Stoiber. Denne man har länge varit Bayerns "starke man" och Bayerns ministerpresident. Enligt min mening är Edmund Stoiber en av Europas ytterst få verkligt konservativa politiker med stort inflytande och av detta skäl finner jag det mycket givande att jämföra min politiska ståndpunkt med hans för att se vad som skiljer mig från någon som verkligen kan kallas konservativ utan att för den skull vara en maktlös anakronism.
För det första måste jag säga att jag känner en mycket stor och samtidigt reserverad sympati för Edmund Stoiber och dennes politiska ståndpunkt. Att resa till Bayern är en speciell upplevelse därför att man på något vis upplever att befolkningens traditionellt katolska värderingar ger det bayerska samhället vissa särdrag i jämförelse med det mer sekulariserade nordtyskland som dels av detta skäl men också av rent geografiska skäl påminner mera om Sverige.
Det sägs att om man skall tappa sin plånbok i någon tysk storstad, så skall man helst göra det i bayerska München. Sannolikheten för att någon skall vara ärlig nog att lämna den till polisen sägs nämligen vara betydligt större i det mera religiösa Bayern. Det märks också att det finns något fler poliser i München än i övriga Tyskland och jag tror att detta hänger samman med att den bayerska konservatismen fordrar en stark polismakt som effektivt bekämpar buset. Samtidigt har man på inget sätt känslan av att befinna sig i en polisstat. Man märker också att det finns betydligt färre narkomaner och gatuprostituerade i München än i Hamburg. Jag är osäker på det faktiska rättsläget i Bayern, men helt klart står att enligt CSU:s program abort är mord och fostret en människa redan från befruktningsögonblicket.
I synen på en del frågor där CSU:s ståndpunkt så att säga dikteras av katolicismen kan jag känna stor sympati för CSU. CSU är exempelvis för abortförbud, att hädelse skall vara straffbelagt, att söndagshandel skall vara förbjuden och att religionen skall tillåtas spela en roll i skolväsendet. Problemet här är snarare att CSU är katolskt influerat istället ortodoxt influerat, även om det lilla fåtalet ortodoxa bayrare säkerligen röstar på CSU och helt säkert skulle välkomnas av CSU också som medlemmar. Givetvis är CSU helt på det klara med att inte bara det kyrkliga utan även det civila äktenskapet kräver en man och en kvinna. Det katolska avspeglar sig också i socialpolitiken och synen på fattiga och rika, sjuka och friska. Den friske har en skyldighet att försörja sig själv och ansträngningar skall ge ekonomiska resultat, men de starka och friska är också skyldiga att generöst hjälpa dem som utan egen förskyllan inte kan försörja sig själva.
Så långt kan jag inte annat än känna stor sympati för CSU, även om enligt mitt ideal Bayern givetvis borde ha varit ortodoxt. Jag känner emellertid en viss avsmak för vissa av CSU:s ståndpunkter och här skulle jag vilja rada upp dessa mindre aptitliga inslag.

Slutligen konstaterar jag att Tysklands mest konservativa parti, CSU, och Tysklands mest liberala parti, FDP, är de tyska partier som är de pålitiligaste förfäktarna av motorvägar utan hastighetsbegränsning. Jag konstaterar också att CSU endast skulle behöva modifiera sina ståndpunkter i de tre frågor som berördes i trepunktslistan för att till fullo anses ha accepterat det essentiella i den klassiska liberalismen. FDP skulle vidare endast behöva avgränsa sig från sin antireligiösa tendens för att anses inta en för CSU acceptabel ståndpunkt.

Summan av mitt resonemang är att om man begränsar sig till vad som är essensen i den klassiska liberalismen, behöver inte denna stå i motsättning till vissa konservativa och religiöst betingade ståndpunkter.


Comments:
Jag förstår inte religösas vilja att tvinga andra människor att leva så ni tycker man ska leva. I Sverige är det bara ungefär 30 % som ens tror på gud. Vad skulle du tycka om vi resterande 70 % skulle tvinga dig att leva som vi tycker? Vi skulle förbjuda dig att säga att gud existerar (motsvarande att du vill förbjuda hädelse), riva kyrkor osv.

Varför är du så intolerant? Om människor vill leva i andra förhållanden än man-kvinna, hur skadar det dig? Du tvingas inte göra något annat. Om vi andra vill jobba/handla på söndagar, varför vill du hindra oss ifrån det?

För mig får du gärna ha din tro, men försök inte tvinga den på oss andra. Kalla dig inte heller för liberal om du inte kan acceptera att andra människor har en annan livsstil.

Jag är i alla fall glad att vi (Sverige) är på god väg att befria oss efter 1000 år av kristet förtryck och blodspill! (Inte så mycket blodspill de senaste 200 åren, men alltför mycket innan det.)
 
OK, dina invändnigar är ganska bra och rent av känner jag mig lite ångerfull inför att ha skrivit en text som är avsiktligt provokativ.

Jag tycker dock inte att frågan är fullt så enkel som du och ber att få komma tillbaka med ett svar som troligen blir en bloggtext nästa vecka.

Tills vidare, handla gärna på söndagar! Det är inte så farligt.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?