tisdag, oktober 02, 2007

 

Mac-roekonomi oktober 2007

Priset på en Big Mac i några olika länder:

Storbritannien: £1,99
Tyskland: €3,10
USA: $3,41 (Observera att denna uppgift inte uppdaterats sedan juli månad.)
Finland: €3,75
Danmark: 29,75 dkr.
Sverige: 33,- kr./35,- kr.
Norge: 40,- nkr.

Valutakurser:

£1=13,22 kr.
€1=9,20 kr.
$1=6,48 kr.
1 dkr.=1,23 kr.
1 nkr.=1,19 kr.

Utländska priser i svenska kronor:

Storbritannien: 26,31 kr.
Tyskland: 28,52 kr.
USA: 22,10 kr.
Finland: 34,50 kr.
Danmark: 36,59 kr.
Norge: 47,60 kr.

Utländska priser i procent av de svenska:

Storbritannien: 77,4%
Tyskland: 83,9%
USA: 65,0%
Finland: 101,5%
Danmark: 107,6%
Norge: 140,0%

Om man jämför denna månads mac-roekonomi med föregående månads ser man att samtliga Big Mac-priser är identiska med föregående månads. Då bör man dock ha i minnet att de amerikanska uppgifterna inte är alledeles färska.

Man ser också att samtliga valutor, utom norska kronan, försvagats i reala termer gentemot den svenska kronan. Detta är mycket olyckligt med tanke på sysselsättningen i Sverige och enligt min mening beror kronans förstärkning inte på att Sverige är det enda land som höjt styrräntorna på sistone, även om detta kan spela en viss roll. Den huvudsakliga anledningen är att Sverige är ett av de få länder där man förväntar sig höjda styrräntor inom en överskådlig framtid.

För att åvägabringa en försvagning av kronan är det, enligt min mening, nödvändigt att höja styrräntorna till dess att valutaspekulanterna blir övertygade om att Riksbanken kan bli tvungen att sänka styrräntorna på grund av att inflationen riskerar att bli alltför låg. Jag föreslår att Riksbanken fortsätter höja styrräntorna till dess en Big Mac kostar mindre än den gjorde för ett år sedan såväl hos den franchisetagare, vars prissättning jag följer, som hos McDonald's egna restauranger. Med tanke på att en Big Mac endast kostade 32,- kr. vid samma tid för ett år sedan hos alla McDonald's-restauranger och prissänkningar före januari 2008 framstår som osannolika, menar jag att styrräntorna bör höjas vid båda de direktionssammanträden som skall avhållas innan årsskiftet. Enligt min regel bör dessutom styrräntorna höjas 75 punkter per sammanträde så länge priset är högre än det var för ett år sedan.

En intressant observation är också att sterlingpundet inte förstärkts särskilt mycket gentemot US-dollarn sedan föregående månad, trots att dollarn fallit närmast handlöst mot euron och kronan. Pundet har följt dollarn nedåt gentemot euron och alltså försvagats nästan lika mycket gentemot euron som dollarn. Dock har pundet förstärkt aningen gentemot dollarn.

Jag ser detta som ett bevis för att Bank of Englands höga styrräntor skapat en undran om inte det kan bli nödvändigt för Bank of England att sänka styrräntorna med en försvagning gentemot euron och kronan som följd. Sverige bör sikta mot att komma i en liknande sits och ju mer och ju snabbare styrräntorna höjs, desto snabbare kan vi komma i denna gyllene sits.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?