söndag, oktober 14, 2007

 

Marknadsekonomi är helt överlägset


Inte sällan möts man av diverse luddiga resonemang om att visserligen inte planekonomi av sovjetisk typ är önskvärd, men att det likväl är riskabelt att överlämna det ekonomiska livet helt åt "marknadskrafterna". Vad marknadskrafter egentligen är får man dock inget bra svar på, men man förmedlas intrycket att det är fråga om elakartade mystiska krafter, som måste tämjas.
Marknadsekonomi går egentligen inte ut på något annat än att låta människor ta hand om sina egna affärer och jag kan inte förstå varför vi som är för marknadsekonomi skall behöva försvara vårt ställningstagande. All historisk erfarenhet visar ju att marknadsekonomi ger överlägsna resultat och hela den ekonomiska politik som är förutsättningen för en fri marknadsekonomi bygger på den enkla principen att skydda människans möjligheter att fritt och i frivillig samverkan med andra ägna sig åt materiell förkovran. Anhängare av yttrandefrihet behöver ju inte försvara sitt ställningstagande.
Jag påstår inte att marknadsekonomi löser alla problem, men den ger åtminstone människor hyfsade förutsättningar att försöka lösa de värsta ekonomiska problemen.
Bilden ovan är från Hong Kong.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?