fredag, oktober 26, 2007

 

Mera religion

Så här skriver signaturen Björn.

"Hur kommer det sig att Gud är allvetande och allsmäktig och att vi har fri vilja?, om Gud visste om redan före han skapade mig exakt vad jag skulle göra hela mitt liv, att jag skulle föreneka honom och hamna i helvetet, detta vet ju Gud redan om, så hur har jag fri vilja att ändra på nånting som redan har varit bestämt sedan evigheternas begynnelse?"

Jag tycker inte att det är någon självmotsägelse att säga att Gud vet exakt vad som kommer att hända och samtidigt säga att Gud givit människan en fri vilja. Gud visste att Adam och Eva skulle lyssna till ormen, men det var likväl deras val.

Björn fortsätter:

"Om jag lyckas komma till himmelriket betyder det ju att Gud har fel och då är han ju inte allvetande. Och om Gud vet allt så har vi ingen fri vilja."

Det står i bibeln att Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Samtidigt vet Gud exakt vad som kommer att hända i framtiden och om hans vilja att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen inte förverkligas, känner Gud förstås till detta i förväg.

Jag tycker att en svårare fråga, att försöka besvara, är frågan om verkligen det eviga helvetet står i proportion till "normala" icke-kristna människors ondska. Man kan ju möjligen acceptera tanken att Stalin, Hitler och Mao skall brinna i helvetet, men faktum kvarstår att allt de lidande de framkallat endast kan bli en ynka bråkdel av en bråkdel av den pina de själva skall uppleva i helvetet. Helvetet skall ju, enligt bibeln, vara för evigt. När Stalin har brunnit 10 miljarder år i helvetet har han måhända "sonat" sina brott mot sina medmänniskor, men det är ju faktiskt så att han därefter skall brinna ytterligare ett oändligt antal miljarder år i helvetet. Dessutom lär faktiskt Ortodoxin, strängt taget, att man åtminstone måste presumera att alla "icke-ortodoxa" för evigt skall brinna i helvetet.

Det enda bra svar jag kan ge på den frågan är följande. Guds godhet förutsätter att han bestraffar det onda och de onda. En polis som ser mellan fingrarna på brottslingar är ju knappast en bra polis och analogt med det kan man mena att Guds godhet förutsätter att han bestraffar ondskan. Vidare följer det av läran om den fria viljan att det är på grund av egen förskyllan och eget val människan kommer till helvetet. Detta torde betyda att Stalin, om han lider helvetiska kval, gör detta därför att han valde det onda. Då hör det till saken att en definitiv helvetesdom, enligt Ortodox tro, först kommer att avkunnas på den yttersta dagen. Däremot drabbas onda, avlidna människor av pinor, som föregriper helvetets kval, fram till den yttersta dagen.

Samtidigt måste man säga att om Guds godhet förutsätter att han bestraffar det onda, betyder detta, i så fall, att Guds godhet förutsätter att inga synder förlåts ens i de fall människor ber om syndernas förlåtelse. Så lär emellertid inte Ortodoxin. Gud är, enligt Ortodoxin, människoälskande och god och förlåter alla dem som ödmjukt ber om syndernas förlåtelse. Detta gäller alla människor, oavsett vilka synder de kan tänkas ha gjort sig skyldiga till.

Comments:
Men Gud visste exakt vad jag skulle göra och skapde ändå mig som jag är, fullt medveten om att jag kommer att hamna i helvetet, jag har dvs inget val överhuvudtaget att välja Gud. Gud skapade mig för att hamna i helvetet. Hur kommer man runt det argumentet om det är som du säger att Gud är en människoälskande Gud.

/Björn
 
Gud vet ditt framtida öde, men inte du.
 
Så Gud känner till och skapade mig som jag är för att hamna i helvetet, hur är då Gud en människoälskande Gud? Han skapar människor som han vet med absolut säkerhet att dom kommer att lida för alltid i helvetet, och ändå så skapar han dessa människor, hur är det människoälskande?

/Björn
 
Att besvara din fråga är inte alldeles enkelt, men jag skall försöka.

Gud skapade, enligt Ortodoxin, människan därför att han ville ha ett prästerskap som skulle fira Gudstjänster till hans ära. Människan avföll dock från detta uppdrag genom att lyssna till ormen.

Att Gud skapade människan, trots att han visste att hon skulle ställa till det så eländigt, är en svår fråga att besvara, men svaret måste bli att människan har ett fritt val och att om hamnar i helvetet är det därför att hon valt det onda.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?