måndag, oktober 15, 2007

 

Slopa kapitalbeskattningen!
Jag menar att en av de mest destruktiva skatter som finns är den så kallade reavinstbeskattningen. Har man gjort en vinst genom att köpa ett visst värdepapper i rätt tid och ser en annan intressant möjlighet, måste man överväga om det är mödan värt att realisera vinsten och satsa på "nya hästar". Det säger sig själv att en av de främsta drivkrafterna i en dynamisk ekonomi är viljan att satsa på "nya hästar".


Reavinstbeskattningen leder till att kapital, som borde cirkulera och hitta nya lönsamma investeringsobjekt, ligger kvar i gamla dåliga investeringar, bara därför att dessa genererat en vinst man inte vill "skatta bort". Man kunde tydligt iaktta att omsättningen på börsen ökade avsevärt när omsättningsskatten på aktier slopades och att detta faktiskt medförde att reformen var självfinansierande.


Vad skulle då resultatet bli om man slopade den värsta omsättningsskatten av alla? Rimligen skulle omsättningen på börsen öka dramatiskt och korta snabba aktieaffärer bli en folksport. Hong Kong har 7 miljoner invånare och USA cirka 300 miljoner invånare. Trots detta omsätter Hong Kong-börsen mer pengar än New York-börsen. Vad är förklaringen? Förklaringen är med största sannolikhet att Hong Kong helt saknar reavinstbeskattning, medan USA beskattar reavinster.


Om man ville slopa reavinstbeskattningen borde man därför kunna räkna med att en stor del av vad man förlorar i gungorna kommer man att vinna tillbaka i karusellerna därför att karusellerna kommer att rotera desto snabbare. Om Hong Kong kan ha världens näst största börsomsättning, endast överträffad av Londons, borde Stockholm, i ett Sverige utan reavinstbeskattning, kunna kvala in på god tredjeplats. Givetvis skulle detta generera intäkter som skulle finansiera en stor del av intäktsbortfallet för staten.


Det stora problemet med att slopa reavinstbeskattningen vore istället att man kunde förvandla andra inkomster till reavinster och på det viset slippa undan andra skatter. Här ligger pudelns kärna och det enda sättet att komma förbi detta problem är att sänka toppsatsen i den samlade statliga och kommunala inkomstskatten till samma nivå som bolagsskatten, eller rent av lägga den samlade inkomstskattens toppsats aningen under bolagsskatten. Så har man det i Hong Kong.


Då invänder måhända vän av ordning att detta skulle innebära att man tvangs slopa den statliga inkomstskatten helt och hållet, men detta stämmer faktiskt inte. Man kan nämligen höja bolagsskatten och för att inte göra svenska aktier mindre lockande för utländska placerare samtidigt slopa den så kallade kupongskatten.


En tänkbar lösning är att höja bolagsskatten till 40% och att sänka den statliga inkomstskatten från 20/25% till 8% och helt slopa den så kallade kupongskatten. Den dag statsfinanserna tillåter detta kan man sänka bolagsskatten till 30% och helt slopa den statliga inkomstskatten. Den avgörande poängen är att kapitalskatten skall sänkas till 0%. Det bör också beaktas att genomgången av så kallade K4-blanketter kostar skattemyndigheterna mycket tid.


Jag menar att det vore en stor olycka om man endast slopade den måttligt skadliga beskattningen av höga löneinkomster om man samtidigt bibehöll den omåttligt destruktiva kapitalbeskattningen. Om ni frågar mig om anledningen till Hong Kongs omåttliga ekonomiska framgång blir mitt svar att en huvudanledning är frånvaron av kapitalbeskattning. Eftersom Hong Kong har ett stort grundavdrag vid beräkningen av statlig inkomstskatt har Hong Kong de facto progressiv inkomstskatteskala. En av Hong Kongs bäst bevarade hemligheter är faktiskt den totala frånvaron av kapitalbeskattning och att därför kapitalet hela tiden snabbt och smidigt tillåts söka sig dit där det tros kunna ge vinst. Observera att Hong Kong har bolagsskatt.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?