söndag, oktober 28, 2007

 

Total kortslutning

I Dagens Nyheter finns idag en text som gör gällande att politiska bloggar är en gigantisk flopp utan läsare. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=710284

Enligt min mening gör sig Dagens Nyheter och de forskare man refererar till ett gigantiskt felslut när de tror att bloggar är betydelselösa därför att flertalet av dem, inklusive denna, läses av ett fåtal.

Politik har många sidor och den typ av politik journalister i allmänhet är intresserade av är vad som kan kallas partitaktik och realpolitik. I detta avseende har bloggarna förmodligen en mycket begränsad betydelse, men man glömmer då att politik har fler sidor.

Jag menar att bloggen är ett mycket intressant medium av det skälet att den som vill föra fram udda eller sällan beaktade aspekter på olika praktiska och teoretiska problem inte behöver övertyga olika redaktörer om att det de har att säga är av intresse. Jag har vid ett flertal tillfällen försökt få texter publicerade, men nästan alltid blivit refuserad. Däremot är det faktiskt så att mina läsare, som inte är få, inte refuserar mig. Jag kan här ostört föra fram ståndpunkten att den klassiska guldmyntfoten var ett alldeles utmärkt system och att guldmyntfoten inte avskaffades därför att den var förlegad utan huvudsakligen därför att den, under 1920-talet, återinfördes på fel sätt. Försöker man få artiklar med sådant innehåll publicerade, kan man räkna med att bli refuserad.

Jag har också fört fram uppfattningen att EU-medlemskapet inte fyller någon ekonomisk funktion och uppfattningen har ännu inte, på något övertygande sätt, motsagts av någon. Tvärsom vet jag människor som röstade ja till EU 1994, men på grund av mina texter kommit att förstå och erkänna att de gjorde fel.

Givetvis är det fullständigt uteslutet att Sverige lämnar EU och/eller återinför guldmyntfoten under överskådlig framtid, men det är en stor sak att kunna bedriva en seriös debatt om frågor som bedöms som "omöjliga" av det stora flertalet redaktörer.

Jag tror att de politiska partierna ägnar sig utmärkt för pragmatisk realpolitik, men att bloggarna är ett intressant forum för en mera esoterisk debatt om politiska principer, politisk filosofi och ideologi. Och det är ju faktiskt så att morgondagens politiker någonstans ifrån får sina ideologiska impulser och att i detta sammanhang bloggar redan spelar en roll.

Att det sedan är en lång väg från den punkt där en politiskt intresserad gymnasist exempelvis börjar läsa bloggar och utveckla ett intresse sig för politisk ideologi till dess han eller hon blivit en medelålders realpolitiker med verklig makt är en sak, men någonstans måste man ju börja.

Att läsekretsen är till antalet begränsad behöver inte betyda att betydelsen är liten. Hur många av er som läser denna text läser exempelvis regelbundet Juridisk Tidskrift? Hur många är beredda att säga att Juridisk Tidskrift av det skälet att den inte läses av flertalet är betydelselös?

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?