onsdag, oktober 17, 2007

 

Verkar mindre klokt

Enligt Svenska Dagbladet har den av FN understödda somaliska regeringen stormat ett kontor som används av FN:s egna hjälparbetare. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_503669.svd

Jag måste säga att jag har oerhört svårt att förstå varför en regering, som är ekonomiskt beroende av FN, ger sig på just den som betalar kalaset. Det finns också uppgifter om ekonomiska oegentligheter och inre splittring inom den så kallade övergångsregeringen och såvitt jag kan förstå betyder rimligen att den verkligt tunge aktören i sammanhanget är Etiopien.

Jag tycker att situationen är svårtydd, men troligen strävar Etiopien mot att etablera en ren marionettregim i Somalia. Däremot skall man inte vara alltför säker på att etiopierna lyckas och om inte kan Somalia återgå till en situation med "strukturerad anarki".

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?