lördag, november 17, 2007

 

Att förlåta är Guds sak

I Svenska Dagbladet står idag att läsa om att den till livstids fängelse dömde Leif Axmyr ansökt om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Jag har inte läst domen mot Axmyr, men de gärningar han dömts för är ett synnerligen bestialiskt dubbelmord medelst kofot i kombination med mordbrand.

Om inte dubbelmord medelst kofot i kombination med mordbrand kvalificerar någon för livstids fängelse i ordets bokstavliga bemärkelse, lär inget göra det. Låt vara att den nu till åren komne Axmyr måhända kommer att avhålla sig från ytterligare brottslighet också på fri fot, men om det enda syftet med att låsa in folk är att oskadliggöra dem, bortser man från en mycket viktig sak. Om återfallsrisken vore det avgörande, kunde man komma till den slutsatsen att en person som gjort sig skyldig till dubbelmord kunde försättas på fri fot, medan en biltjuv kunde dömas till livstids fängelse. Detta vore orättvist.

Om Leif Axmyr ångrar sina synder, kommer Gud att förlåta honom. Domstolar är emellertid inte till för att utdela syndernas förlåtelse utan för att utmäta rättvisa straff.

Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_602625.svd

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?