tisdag, november 13, 2007

 

Blanka vapen

Jag har inte skrivit så mycket i detta ämne, men jag är mycket intresserad av frågor som rör allmänna handlingars offentlighet. Det förhåller sig så att det är i praktiken omöjligt att få rätsida på en konflikt om myndigheten ifråga som grund för sin vägran icke sanningsenligt uppger att handlingen inte finns hos myndigheten. Är det emellertid så att myndigheten ger korrekta upplysningar om vilka handlingar myndigheten har, är det nästan helt säkert att man får ta del av de handlingar där inte sekretesshinder möter.

Det är ett spännande men krångligt och tålamodsprövande arbete att räta ut frågetecken med hjälp av allmänna handlingars offentlighet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?