tisdag, november 20, 2007

 

Bra!

Enligt Svenska Dagbladet ökar utsläppen av koldioxid stadigt. Detta vittnar om hög ekonomisk aktivitet och eftersom koldioxid är en nödvändig förutsättning för fotosyntesen och således för allt liv på denna planet, är det bara bra att det släpps ut mera koldioxid.

Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_611027.svd

Tror man att orkaner beror på människans syndiga leverne, kallas man religiös fanatiker. Tror man att orkaner beror på stadsjeepar, då får man nobelpriset!

Comments:
Jorden är platt också....
Koldioxid är bra....

En del hänger fast vid gammal kunskap, och gammal tro. Välkommen till år 2007, där är inte co2 i atmosfären något vi vill ha mer av. Växtligheten har redan fått vad den behöver, och orkar inte suga upp mer.
 
Observera att jag ej påstått orkaner beror på människans syndiga leverne.
 
Visst är koldioxid naturligt och måste finnas i atmosfären för att fotosyntesen ska kunna ske, MEN det är också en växthusgas. Om koldioxidhalten ökar kan vi vänta oss ett varmare klimat, om syrehalten ökar kan vi vänta oss fler skogsbränder, om kvävehalten ökar kan vi vänta oss en minskad syrehalt i luften och antagligen en besvärligare överlevnad för djur.

Den stora frågan är inte huruvida koldioxid bidrar till ett varmare klimat, utan hur alla negativa och positiva återkopplingseffekter fungerar för att kunna bedöma totaleffekten. Det kan vi inte med säkerhet göra idag.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?