måndag, november 05, 2007

 

Det är inte lätt att vara gris


På följande länk står att läsa om att så kallad ekologisk produktion av fläskkött ger upphov till större påstått negativ miljöpåverkan än den konventionella metoden.
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=43086&a=Ekologisk%20produktion%20fyrdubblar%20utsläppen
Någon kanske tror att jag av detta skäl förordar att man bör föredra att köpa konventionellt producerat fläskkött, men jag är av den meningen att ovanstående länk snarare visar på hur uppenbart löjeväckande miljörörelsen tänker. Vad som står i texten är i klartext att grisar som får röra sig fritt och äta fritt rör sig mer och således äter mer än grisar som hålls i trånga boxar. Av detta skäl pissar och skiter de frigående grisarna mer än de som hålls i boxar.
Det löjeväckande är att detta beskrivs som ett problem. Exkrement och urin är ju tvärsom oumbärliga för växtodling och ingår helt uppenbart i det så kallade naturliga kretsloppet. Gjorde de inte detta skulle vi förmodligen för länge sedan ha drunknat i fekalier och urin. Tänk er bara hur mycket sådant en normal människa släpper ur sig per dag, multiplicera detta sedan med antalet människor i en större stad och så vidare.
Argumentet är av samma slag som argumentet att koldioxid är ett ohanterligt miljöhot. Sanningen är ju snarare den att koldioxid är en oumbärlig komponent för allt liv på denna planet.
Grisar som får röra sig fritt ger bättre kött och har förmodligen en mera stimulerande tillvaro än grisar i box. Av bland annat detta skäl har de bättre aptit och av detta följer att de skiter och pissar mer än grisar i box. Detta är emellertid inget problem, eftersom gödningsmedel visserligen inte är avsedda för omedelbar förtäring, men när de används för att stimulera växtodlingen förvandlas de med tiden till nya ätbarheter. Jag förnekar inte att det kan uppstå problem med överriklig produktion av gödningsmedel på enskilda platser, men detta förutsätter att man köper fodermedel utifrån. Ser man till hela jordklotet är det omöjligt att "importera" fodermedel någon annanstans ifrån, eftersom vi inte har något handelsutbyte med främmande planeter. Alltså kan problemet vara på sin höjd lokalt. Dessutom uträttar frigående grisar sina behov spontant i det fria och således återförs gödningen omedelbart till det så kallade naturliga kretsloppet.
Summan är alltså den att det inte finns några miljöskäl att inte äta så kallat ekologiskt producerat fläskkött. Allt avfall är nämligen prima gödningsmedel.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?