fredag, november 23, 2007

 

Finansministern "ute och cyklar"


I gårdagens TV-nyheter telefonintervjuades herr finansminister Borg. Han sade något i stil med att den politiska situationen kommer att förändras högst avsevärt om Danmark blir medlem av valutaunionen.
Jag tror å ena sidan att en absolut förutsättning för att svenskarna skall ändra sin skeptiska inställning till valutaunionen och att Sverige skall kunna bli medlem av valutaunionen, är att Danmark blir medlem av samma union och är det under kanske 10 år. Sedan skulle svenskarna förmodligen säga ja under förutsättning att eurons makroekonomiska data ser bättre ut än den svenska kronans. Det senare är emellertid inte på något vis självklart och jag tror att om Riksbanken fortsättningsvis bedriver en klart hökaktig penningpolitik, kommer en av följderna att bli att de svenska obligationsräntorna kommer att falla till en nivå klart och tydligt under den som råder i euroland.
Om så sker, tror jag att det blir väldigt svårt att övertyga skuldsatta svenskar att rösta ja till en högräntevaluta. Det vill säga: Ju stramare penningpolitik här hemma, desto lägre inflation här hemma och ju lägre inflation, desto lägre obligationsräntor.
Om man till varje pris vill driva in Sverige i valutaunionen, bör man utse ett antal notoriska inflationister till riksbankschefer, eftersom detta snart skulle leda till att svenskarna ville byta ut en dålig valuta. Bra valutor vill man dock i allmänhet behålla.
Finansministern bör ta det lugnt och avvakta Danmarks beslut och detta beslut kan mycket väl bli ytterligare ett nej. Om finansministern till varje pris vill se ett svenskt deltagande i valutunionen, bör han göra vad han kan för att Riksbanken skall få en inkompetent ledning. Å andra sidan kommer han inte att förbli finansminister särskilt länge om kronan missköts.
Jag skulle i och för sig helst se att Riksbanken likviderades och Riksbankens bruttoskuld betalades i tackguld och att guld upphöjdes till lagligt betalningsmedel, men man kan inte alltid få som man vill. Det är betydligt enklare att göra guld till lagligt betalningsmedel om man dessförinnan ej avskaffat kronan och kronans förutsättningar att inte ersättas av euron är betydligt större om de svenska obligationsräntorna är låga.
Min prognos är att Sverige kommer att ha kvar sin flytande krona ett bra tag under förutsättning att riksbanksledningen fylls av sansade människor.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?