tisdag, november 13, 2007

 

Heja Sverige!

I Dagens Nyheter står att läsa att invandringen till Sverige ökar och i en stor del av fallen är det faktiskt inte så att det finns några skäl alls att befara att de invandrande kommer att ligga statliga eller kommunala trygghetssystem till last. Invandringen visar att det går bra för Sverige och enligt min mening är detta ett direkt resultat av regeringens utbudsekonomiskt influerade reformer. Ökar man de disponibla inkomsterna för människor som arbetar, blir det mera lockande att arbeta i Sverige. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=714978&rss=2216

Dessutom finns det oerhört intressanta aspekter som berörs i artikeln och som är av allra största relevans när man bedömer de statsfinansiella aspekterna av skattelättnader. Ett icke ringa antal svenskar bor nämligen utomlands och om man med hjälp av skattelättnader kan få dessa ofta välutbildade höginkomsttagare att flytta till Sverige, behöver sådana skattelättnader inte kosta staten så mycket som ett enda öre.

Andra stora nya invandrargrupper är rumäner och bulgarer och under 2007 har 1000 personer per kvartal flyttat från Rumänien eller Bulgarien till Sverige. Vi bör se Rumänien och Bulgariens EU-inträde som oerhört intressanta chanser att till Sverige få ett mycket stort antal unga människor att flytta hit. Förhållandena i dessa länder är med våra mått mätt dåliga, även om båda länderna har mycket hög ekonomisk tillväxt. För människor i dessa länder är en tillvaro i Sverige mycket lockande och om vi kan få inte så få av dem att flytta till Sverige, kan detta finansiera stora skattelättnader.

Summan av mitt resonemang är att alltmer internationell arbetsmarknad gör det betydligt mindre kostsamt att sänka skatterna, eftersom skattebasen ökar om människor flyttar till Sverige. De välutbildade och välbetalda svenskar som bor i utomlands kan lockas tillbaka med platt inkomstskatt och rumäner och bulgarer exempelvis med så kallat förvärvsavdrag och sänkt restaurangmoms som gör det mera intressant att driva restaurang i Sverige.

Jag föreslår att regeringen genomför följande skattelättnader i syfte att öka den ekonomiska aktiviteten i Sverige och på det viset locka hit fler svenskar och utlänningar.

Resultatet skulle troligen bli en enorm och uthållig högkonjunktur och en mångfaldigt högre invandring, som skulle betala "hela kalaset". Dessutom slipper vi Mona Sahlin som statsminister.


Comments:
Vad är detta för stolle?
 
Vart ska vi ta pengarna ifrån att ombesörja alla Irakier som kommer hit ? Om man betalar 100 000 spänn till smugglar ligor för att komma hit, finns det då en hot bild i hemlandet mot dom ? Ok med invandring om intvingandet i arbete och lägre ersättningar från socialen , Försäkringskassa och A-kassa även gäller invandrare. Så att även dom kommer ut i arbete.
 
Visst är många irakier arbetslösa, men långt ifrån alla.

Dessutom är problemet inte så stort om man ställer det i proportion till att antalet invandrare från Irak faktiskt inte är större än antalet från utlandet återvändande svenskar.

Ju fler som bor och arbetar i Sverige, desto mer tjänar svenska staten.
 
Är du precis efterbliven? "I en stor del av fallen(?)"

Att vi numera importerar rumänska zigenare i tusental/år skulle alltså inte belasta trygghetssystemen?

Var kommer din verklighetsuppfattning från? Studierna i teologi, ekonomisk historia och juridik?

Jag är så fruktansvärt trött på alla tyckare, som överhuvudtaget inte tar in, vad som idag är ett etablerat faktum för vem som helst som arbetar inom rättsväsendet eller i den delen av offentliga sektorn som sköter transferreringarna till medborgarna.

Dagens invandringspolitik är en fullständig katastrof och vi lär bli varse dess konsekvenser i nästa lågkonjunktur när överskotten i statskassan inte längre är ett faktum. Nedskärningarna då lär få krisåren på 90-talet att framstå som feta år.
 
En sak till förresten. Ditt svar till föregående kommentar lämnar även det en del att önska...

Arbetslösa irakier är tydligen ett problem, t.o.m. i din värld. Tydligen inget stort problem dock.

Tror du på fullaste allvar att gruppen återvändande svenskar utgörs av hårt arbetande och välutblidade individer som efter en kortare period utomlands återvänder till Sverige för att via skattsedeln bidra till samhällsförsörjningen? Återvändande svenskar skall givetvis till del utläsas som personer med svenskt medborgarskap som av olika anledningar väljer att återvända till Sverige bl.a. tack vara vårt fantastiska transferreringssystem.
 
Fortsatt massinvandring av somalier, irakier och nu zigenare.

Massutflyttning av arbetsföra svenskar.

Japp, går skitbra för Sverige. Hoppas Mona Sahlin tar över snart så vi kan stänga ner landet för gott. Viva Nya Sverige.

Själv funderar jag på Australien eller Spanien. Varmare än här och deras problem kommer inte kännas lika personliga som det gör i Sverige. Prövade på USA en stund och den illegala invandringen etc påverkade mig inte alls. Religionen och den otroliga dumheten fick mig att återvända till Sverige men Spanien/Australien verkar bättre.
 
Klockrent, jag kunde inte sagt det bättre själv..Sverige är verkligen på väg utför. Varje dag ser jag ett 10-tal knästående Rumänska Zigenare som vill ha pengar av mig
 
Jag vågar nästan lova er att ingen av de knäböjande rumänska ziegenarna är folkbokförda i Sverige.

De syns alltså inte i den statistik artikeln refererar till.
 
Att DN försöker vilseleda folket är inget nytt. Siffrorna som omnämns samt vart och vilka kommer ifrån eller flyttar till är en ren och öppen lögn.
Hur vågar jag nu påstå detta? jo läs följande:

http://thoralfalfsson.webblogg.se/1194287377_2_miljarder_till_irak.html
 
Om 90% av de som beviljats asyl ar arbetslosa ar tydligen inget problem for en del folk. Vara beslutsfattande myndigheter vet att de flest som kommer till sverige anvander falska dokumnet, men myndigheterna gor intet at saken de behandlar sin fall och latsas att det regnar. De 90% arbetslosa har i de flesta fall betalat uppemot 100.000 kr for att smuggas till sverige. Orsaken ar att dom har en myccket storre summa vantande i from av resurser tilldelade av den svenska sakattebetalaren. Nar dom acceperats sa ringer dom till familjen som ankommer till Sverige med 6-20 barn. Eftersom don inte ligger pa latsidena sa jobbar dom svert hos sina kusiner i en del fall och far darmed inkomst fran 2 hall, bidrag och betalning for sitt svart arbete. Hur mycket barnbidraget det blir for 6 - 20 barn vet jag inte, sej till om ni vet. Den som tror att dessa foretagsamma "asylsokande" ar i verkligt behov av skydd kan ju prova med att foresla till dom att dom flyttar till ett taltlager vid gransen till deras hemland. / Peter
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?