torsdag, november 08, 2007

 

Kul bild


Jag anser visserligen inte att man skall överdramatisera dollarkursens kollaps och jag tror inte heller att USA riskerar gå in i hyperinflation, men jag är ganska säker på att Ben Bernanke och hans gäng håller på att driva in USA i en ganska allvarlig inflation och att denna kan förvärras avsevärt av det skälet att US-dollarn är starkt beroende av att inte förtroendet för dollarn raseras.
Storbritannien upplevde en fruktansvärd inflation under början av 1970-talet och även om jag inte studerat problemet i detalj, kan det tänkas att det hade en stor betydelse att ingen längre ville acceptera pundet som reservvaluta då inflationen nått en viss nivå och att vid den punkten inflationen förvärrades avsevärt. Jag håller inte för uteslutet att något liknande kan drabba USA och dollarn.
Det finns många bra alternativ till US-dollarn; ett är guld och andra hyfsade alternativ är något så när välskötta pappersvalutor. Här ger jag svenska kronan högre betyg än euron, men anser nog att japanska yen är bäst. Schweizerfranc är jag något skeptisk till då jag misstänker att Schweizerische Nationalbank inte bedriver någon särskilt självständig penningpolitik, utan snarast tycks skugga euron. Pundet är inte illa skött under Mervyn Kings ledning av Bank of England, men det strikta inflationsmålet talar på gott och ont mot pundet.
Idag kostar en amerikansk dollar 6,30 kronor och så länge inte Federal Reserve Bank tydligt visar att man har någon annan ambition än att rädda misskötta banker, kan dessvärre denna kollaps fortgå, accelerera och skada oss. Ännu värre vore dock om vi försökte kompensera detta elände med hjälp av egen inflation. Vi kan överleva en dollarkollaps, men det vore förödande att rasera det förtroende som finns för kronan.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?