fredag, november 16, 2007

 

Konkurrens stater emellan

De allra flesta är överens om att statens mest grundläggande funktion är att upprätthålla skydd för liv och egendom. Ett problem som måhända stör anhängare av tanken på en fri marknadsekonomi, är att den som är missnöjd med hur en viss stat sköts i allmänhet inte kan vända sig till en konkurrent; det vill säga en annan stat.

Är man missnöjd med pizzeria A vänder man sig till pizzeria B och gör tillräckligt många samma sak, kommer pizzeria B antingen att gå under, eller tvingas erbjuda bättre och mera prisvärda pizzor. På det viset befrämjas en ständig och gradvis förändring till det det som upplevs som bättre.

Vad gäller stater är detta dock inte lika självklart. Om Ola Norrman är missnöjd med norsk politik är det lättare sagt än gjort att exempelvis flytta till Sverige. Helt obefintlig är emellertid inte konkurrensen stater emellan. Så har exempelvis många välbärgade svenskar sett till att slippa svensk förmögenhetsbeskattning genom att flytta utomlands och många är de svenskar som på grund av svensk alkoholbeskattning köper öl, vin och sprit i norra Tyskland. Det mest uppenbara exemplet på att det kan uppkomma en mycket stark konkurrens stater emellan var väl när DDR år 1961 började bygga Berlinmuren i syfte att helt enkelt förhindra befolkningens flytt till Västtyskland.

På grund av att Västtyskland förbehållslöst gav alla tyska DDR-medborgare västtyskt pass och levnadsvillkoren var så till den grad mycket bättre i Västtyskland, var flyttströmmen så omfattande att DDR hade varit helt folktomt år 1970 givet att flyttströmmen fortsatt i samma takt som vid tiden för påbörjandet av murbygget.

Detta visar dock på ett förhållande som gör att konkurrensen stater emellan fungerar så mycket sämre än konkurrensen pizzerior emellan. Det är långt ifrån säkert att främmande stater är beredda att ta emot flyktingar eller immigranter från andra länder. I fallet med DDR och Västtyskland var anledningen till att DDR-medborgarna togs emot med öppna armar att de var tyskar och att Västtysklands ekonomiska mirakel ropade efter arbetskraft.

Ett intressant förhållande som, enligt min övertygelse, håller på att få allt större betydelse i frågan om konkurrensen stater emellan är det förhållandet att den som talar engelska och har en bra utbildning och/eller en stor förmögenhet, är välkommen över snart sagt hela jordklotet. Dessutom finns allt fler stater som erbjuder drägliga levnadsvillkor åtminstone för välutbildade och/eller förmögna människor. Thailand är ett sådant land och Bulgarien ett annat.

Resultatet av detta kommer förmodligen att bli att konkurrensen stater emellan kommer att intensifieras påtagligt under överskådlig framtid. En risk är förstås att en alltmer sammanflätad värld kommer att kännetecknas av att olika stater kommer att bilda karteller i syfte att förhindra konkurrensen stater emellan. EU är det värsta exemplet på en sådan kartell.

Jag tror dock inte att denna konkurrens kommer att kunna hållas helt tillbaka. Det finns helt enkelt alltför många fattiga länder som har alltför mycket att vinna på att locka till sig förmögna människor från den rika världen. På följande länk finns ett intressant exempel som ytterst handlar om konkurrens stater emellan.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1797&a=716022

Ett annat intressant fenomen är svenskar som spelar professionell fotboll i länder utan progressiv skatteskala. Hur skall svenska klubbar i längden kunna betala konkurrenskraftiga nettolöner om Sverige också i fortsättningen kommer att ha progressiv skatteskala? Svaret är förstås att det är omöjligt. Av det skälet tror jag att progressiva skatteskalor snart kommer att tillhöra det förgångna. Progressiva skatteskalor kommer troligen att bli ett av internationaliseringens första "offer".

Mycket intressant är också att människor som "röstar med fötterna" nästan alltid röstar för ett friare samhälle. Framtiden ser alltså ljus ut, oavsett vem som vinner eller förlorar val.

Alla socialdemokrater vill jag dock trösta med att jag tror att en väl fungerande social trygghet kommer att vara ett effektivt konkurrensmedel när man vill locka till sig kapital och människor i denna internationella värld.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?