söndag, november 11, 2007

 

Mera konspirationsteorier

Jag har klippt några rader ur en text om Rudolph Giuliani, vilken Dick Erixon publicerat.

"RUDY GIULIANI. Rudolph 'Rudy' Giuliani blev världsberömd när han efter terrorattacken mot tvillingtornen på Manhattan i egenskap av New Yorks borgmästare trädde fram som den förste politiske ledaren och tog kommandot över räddningsarbetet. Det var en otrolig prestation, inte bara på grund av det oerhörda som hänt, utan också med tanke på att han själv varit nära att dö i attackerna. Han hoppade av senatorsvalet i New York (mot Hillary Clinton) eftersom han drabbats av prostatacancer, men är nu helt återställd."

Detta är mycket intressant och passar väl in i min konspirationsteori, där 9/11 i själva verket beställdes av de neo-konservativa. Katastrofen var inte bara tänkt att skapa en förevändning för en äventyrlig utrikespolitik, utan den var också det första steget i en kampanj syftande till att göra Rudolph Giuliani till George W. Bushs efterträdare. Giuliani "träder fram" i samband med katastrofen och i själva verket allt en väl förberedd teater som syftar till att få honom att framstå som en hjälte och att göra honom känd över hela jorden.

Det faktum att Giuliani sägs ha varit "nära att dö" är enligt min konspirationsteori ingenting annat än en ren bluff, syftande till att få honom att framstå som än mer heroisk. Om min teori stämmer kunde givetvis borgmästare Giuliani med lätthet undkomma attackerna och samtidigt vara ganska nära brottsplatsen. Han visste ju vad, var och när allt skulle hända.

Vad gäller hans påstådda prostatacancer kan man mena att den uppträdde och försvann just så lägligt att den mycket väl kan tänkas vara en ren bluff. Jag tror nämligen att Giuliani är ytterst fåfäng och mycket obenägen att ställa upp i en tävling där det finns en risk för honom att förlora. Att drabbas av ett nederlag är mycket skadligt för en politisk karriär, eftersom man framstår som en förlorare. Jag har observerat att Giuliani exempelvis ogärna ställer upp i så kallade "Straw Polls", som är ett slags inofficiella primärval. Jag tror att han undviker dem, därför att det finns en risk att förlora. Samma sak gällde, enligt min övertygelse, det senatsval som gjorde fru Clinton till delstaten New Yorks senator. Giuliani såg en risk att förlora och "drabbas" lägligt av prostatacancer, från vilken han, också mycket lägligt, är "helt återställd" när det lackar mot presidentval.

Givetvis kan mina misstankar vara helt gripna ur luften, men visst svindlar tanken att 9/11 i själva verket kan vara ett inside job.

Ron Paul säger att USA:s aggressiva utrikespolitik och bombningarna av Irak kan tänkas ha provocerat fram attackerna mot World Trade Center, men säger inte att 9/11 var ett inside job. Det skulle jag också göra om jag ville bli Förenta Staternas president på ett fredsprogram, även om jag trodde att 9/11 var ett inside job.

Intressant var att iaktta Rudolph Giulianis reaktion på Ron Pauls uttalande där han omedelbart säger "for someone who lived through the attacks......". Hela hans kampanj bygger på att han skall framställas som en hjälte som var nära att dö och så vidare, men om ni frågar mig, tror jag allt är en bluff skickligt iscensatt av de neokonservativa neofascisterna.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?