lördag, november 10, 2007

 

Måhända precis tvärsom

Följande ord hittade jag någonstans.

"Väldigt många amerikaner är fullt och fast övertygade om att vapenkontroll bara skulle hindra de hederliga och de oskyldiga från att beväpna sig i självförsvar. De onda och de farliga kommer alltid att lyckas få tag i vapen. Det är också ett faktum att så att det inte finns något samband mellan vapenkontroll och våldsfrekvens. Snarare är det så, att de delstater som har landets strängaste vapenlagar också har landets dystraste statistik över dödligt våld med vapen inblandade. "

Ett sätt att se på problemet med vapenförsedda galningar är att problemet inte är att galningar har vapen, utan att problemet snarare är att sansade människor inte har eller får ha det.

Samtidigt erkänner jag argumentet att det måhända uppstår en förökad risk för att smågräl skall urarta i skottlossning om det finns god tillgång på vapen. Givetvis uppstår också en förstorad risk för vådaskott om människor har vapen. Å andra sidan är den rätt ställda frågan om generösa vapenlagar ökar eller minskar sannolikheten för att hederliga människor skall råka illa ut.

Jag vet inte, men är tacksam för intelligenta synpunkter i frågan.

Comments:
Jag tror att det är farligare när "vanliga" människor har vapen. Tänk dig t.ex. att du är inbrottstjuv. Om du är i Sverige finns ingen större anledning att beväpna dig om du gör inbrott i ett vanligt hem. I USA däremot, har husägarna rätt att skjuta dig om du gör inbrott, så givetvis bör du beväpna dig för att minska risken att bli dödad. Dessutom kan detta leda till att du skjuter någon av ren rädsla, om du stöter på någon i huset, utan att den personen ens var beväpnad eller utgjorde ett hot.
 
Högsta Domstolen i Sverige har i ett prejudicerande rättsfall gjort klart att det endast undantagsvis kan vara tillåtligt att använda dödande vapen i en nödvärnssituation.

Helt uppenbart kan det endast komma ifråga att få använda sig av skjutvapen i nödvärnssituationer då det föreligger dödligt hot. Det är alltså så att man enligt svensk rätt knappast får använda sig av skjutvapen om egendom är hotad.

Om en brottsling blir skjuten på grund av någon annans misstag får han skylla sig själv. Han borde ha tänkt på att inbrott är otillåtet.
 
Förtydligande:

Givetvis menade jag att användandet av dödande vapen ej är tillåtligt i de fall egendom, men inte liv är hotat.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?