torsdag, november 22, 2007

 

Misstag


Från Danmark rapporteras att landets statsminister Anders Fogh Rasmussen nu vill se ytterligare en folkomröstning där danskarna ånyo skall beredas tillfälle att tacka ja till Europas Förenta Stater. Läs mer på följande länk.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_620919.svd
Det är min förvissning att danskarna än en gång kommer att tacka nej till Europas Förenta Stater. Det socialdemokratiska/socialistiska blocket är rimligen deprimerat med tanke på det borgerliga blockets helt ohotade maktställning och därför obenäget att ge sin värste fiende "en hjälpande hand". Dessutom är Fogh beroende av det EU-skeptiska Dansk Folkeparti. Detta partis väljare är definitivt inga eurofiler.
Man kan visserligen tänka sig att danskarna ser rent praktiskt på euro-frågan och tycker att ett och annat skulle förenklas om man hade samma mynt som sin stora handelspartner i syd. Å andra sidan tror jag att danskarna månar om sin särart och eftesom danska kronan och euron varierar ytterst lite gentemot varandra är fördelarna med ett gemensamt mynt mycket begränsade.
Om Anders Fogh Rasmussen nöjde sig med att vara en framgångsrik dansk statsminister och istället försökte läsa av hur de flesta danskar tänker, kunde han säkert förbli Danmarks statsminister ytterligare en längre tid, men nu verkar det som om han håller på att ta sig vatten över huvudet.
Jag tror att danskarna vill ha kvar kronan och att Fogh ställer sin egen ställning på spel.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?