lördag, november 24, 2007

 

Mycket talar för Ron Paul


Från Australien rapporteras att Labour vunnit valen. Läs mer på följande länk.
http://svt.se/svttext/web/pages/132.html
Jag är helt säker på att det avgörande skälet bakom Labours framgångar, är att Labour, i likhet med den polske valsegraren Donald Tusk, lovat att avbryta landets engagemang i Irak-kriget. Att besegra en regering som förordar fortsatt deltagande i Irak-kriget är enkelt och oavsett vem som blir Förenta Staternas president, är jag säker på att Ron Pauls chanser är betydligt bättre än många tycks tro. Anledningen är att Ron Paul är en tydlig motståndare till Irak-kriget.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?