onsdag, november 07, 2007

 

Paranoida fantasier?


Jag är personligen övertygad om att attackerna mot World Trade Center i själva verket initierats av Vita Huset och de neokonservativa, men jag är givetvis medveten om att somliga eller rent av många av detta skäl kan tänkas uppfatta mig som en paranoid konspirationsteoretiker. Låt mig emellertid förklara varför jag inte anser att tanken är särskilt långsökt.
Politiker söker inte sällan skapa förevändningar för att vidta en viss åtgärd. Vill en viss politiker exempelvis gärna se utökad kameraövervakning ligger det i den politikerns intresse att kunna peka på att brottsligheten är så omfattande att de risker som är förenade med kameraövervakning är motiverade med hänsyn till kriminalitetens beskaffenhet och utbredning. Det är i sådana fall långt ifrån osannolikt att en sådan politiker kommer att använda sig av statistik vinklad till sin fördel och hans motståndare eventuellt kommer att vinkla statistiken åt det andra hållet. Så långt är nog de flesta överens.
Vidare finns det ovedersägliga belägg för att George Bush d. ä. tidigare haft täta kontakter med Usama Bin Ladens familj.
Det får vidare anses ytterst märkligt att världens enda supermakt klarat av att flyga till månen, samtidigt som samma supermakt inte klarar av att fånga Usama Bin Laden och att samtidigt Usama Bin Laden åter och åter lyckas prångla ut videoinspelningar som av CIA tämligen omedelbart förkaras vara "autentiska". Ligger tanken då särskilt fjärran att George Bush d. ä., i själva verket aldrig avbrutit kontakten med familjen Bin Laden och att även George Bush d. y. kan tänkas ha sådana kontakter?
Jag tror alltså att Usama Bin Laden, på ett vilseledande sätt, utger sig för att vara en islamistisk fanatiker, medan hans verkliga syfte är att befrämja uppfattningen att världen är full av farliga islamistiska terrorister. Jag tycker alltså inte att det verkar särskilt avlägset att tänka sig att Usama Bin Laden i själva verket arbetar för CIA.
Sedan är det annan sak att det verkligen finns mycket farliga islamistiska fanatiker. Jag menar dock att dessa är ganska få till antalet, men att det synes ligga i de neokonservativas intresse att blåsa upp hotet från detta fåtal till större proportioner än vad som motiverat utifrån den verkliga faran. De neokonservativa är ju i behov av en förevändning för en mycket aktiv och kostsam utrikes- och försvarspolitik, trots att USA har ett naturligt skyddat geografiskt läge och omges av två grannstater, som inte bara är uppenbart militärt underlägsna, utan dessutom ekonomiskt beroende av USA.
Jag tänker mig att Usama Bin Laden helt enkelt uppmuntrat och gett finansiellt understöd åt en fruktansvärd och helt oförsvarlig terrorattack utförd av övertygade islamistiska fanatiker, som i sin enfald trott av Usama Bin Laden stått på samma sida som de. I själva verket fanns dock den egentlige uppdragsgivaren Vita Huset och den yttersta anledningen att Vita Huset ville ha fria händer och ett folkligt mandat att göra i stort sett vad som helst för att "krossa terrorismen". Usama Bin Laden är alltså Vita Husets ombud och jihadisterna "nyttiga idioter".
Lyssna gärna på George Bush, Rudolph Giuliani eller andra ledande neokonservativa utifrån denna tanke och reflektera sedan över denna fasansfulla möjlighet. De neokonservativa borde nog, givet att min misstanke inte är helt gripen ur luften, snarast betecknas som neofascister.

Comments:
Duscha kallatoch se om de hjälper.
 
Ni, min herre, är helt förryckt. Alla vet att det är mossad i samarbete med det saudiska kungahuset som ligger bakom 9/11.
 
Problemet är vad som kallas "the Saudi connection" det vill säga bandet mellan familjen Bush och Saudiarabien.
 
Nej, jag tror att anonym menade ett annan teori som bygger på det välkända faktum att judarna dominerar de flesta amerikanska intressen och att oljearaberna i saudiarabien länge strävat efter minskad konkurrens från sekulära arabstater såsom saddam-Irak.
 
Alltså att Saudiarabien ville att USA skulle ta över i Irak, eller?
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?