onsdag, november 14, 2007

 

Är barnaga tillåten?

Ett par, som agat parets dotter, har friats från misstankar om misshandel. Enligt min mening är detta en mycket intressant dom, eftersom den tycks bygga på den korrekta uppfattningen att aga och misshandel inte är samma sak och att brottsbalken inte förbjuder aga.

Vi får se vad som händer, men frågan kan tänkas gå till Högsta Domstolen. Det finns mig veterligen inget prejudicerande avgörande som reder ut skilllnaden mellan begreppet aga och begreppet misshandel.

I sak är det givetvis fullkomligt hårresande att inte tillåta barnaga. Kroppslig bestraffning är rätt använd en mycket bra uppfostringsmetod och noga att skilja från misshandel. Jag definierar aga som en kroppslig bestraffning som endast framkallar ögonblicklig smärta och utdelas i de fall den agade gjort något han eller hon på goda grunder inte fick göra eller borde ha förstått att han/hon inte fick göra.

Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_591431.svd#articlecomments

Comments:
Aga är nog ett väldigt effektivt sätt att uppfostra lydiga människor som inte tänker själva, typ soldater. Själv skulle jag aldrig göra något så elakt mot mina barn som att uppfostra dem på till att bli den typen av människa.
 
I allmänhet är hotet om aga tillräckligt har det sagts mig. Dessutom anser jag att misshandel noggrant måste skiljas från aga.
 
Ja, det stämmer nog att man kan skapa icke-tänkande människor utan aga, men det gör väl inget bättre?
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?