lördag, november 24, 2007

 

Recension


Jag har läst boken "Om Folkens Välstånd" författad av P. J. O`Rourke. Det handlar om att författaren läst Adam Smiths klassiker Nationernas eller Folkens Välstånd och i sin betydligt kortare bok försöker mejsla ut kärnan i Adam Smiths tjocka och tunglästa bok.
Har han lyckats med detta?
Mitt svar är att författaren kortfattat, vitsigt och lättbegripligt sammanfattar Adam Smiths idéer.
Jag citerar P. J. O`Rourke:
"Folkens Välstånd hävdar tre grundläggande principer och bevisar dem också genom logiskt tänkande och en mångfald exempel. Inte ens intellektuella bör ha någon svårighet att fatta Smiths idéer. Ekonomisk utveckling är beroende av en treenighet av särskilda förutsättningar: hävdandet av egenintresse, arbetsfördelning och frihandel."
Samtidigt anser jag att författaren på ett osakligt sätt avfärdar arbetsvärdeläran. Arbetsvärdeläran går inte ut på något annat än att en varas bytesvärde i längden inte kan understiga dess arbetsvärde med mindre än att den kommersiella produktionen av samma vara upphör.
Anledningen till att en Mercedes-Benz kostar mer än en Volkswagen är normalt sett att det går åt mera arbete för att tillverka en Mercedes-Benz än en Volkswagen. För att produktionen av den mera arbetskrävande produkten skall fortgå, krävs att kunderna är villiga att betala mer för den mera arbetskrävande produkten.
En guldtacka har under normala förhållanden ett högre bytesvärde än en säck potatis, därför att det krävs mera arbete för att åstadkomma en guldtacka än en säck potatis. Under missväxtår är det i och för sig inte uteslutet att en säck potatis skulle kunna kosta mer än en guldtacka, men under missväxtår har ju faktiskt enormt mycket arbete krävts för att åstadkomma väldigt litet potatis. Att detta kan vara till fördel för enstaka potatisodlare, som på grund av andras svårigheter lyckas få enormt bra betalt för förhållandevis litet arbete, är strängt taget en helt annan sak.
Med ovan nämnt förbehåll samt det förbehållet att en del av P. J. O`Rourkes skämt kan verka aningen krystade, rekommenderar jag fler att läsa boken. Om inte annat kan den skapa ett större intresse för Adam Smith's verk och en vidare fördjupning i ämnet.
Boken finns att köpa hos Timbro och har följande ISBN-nummer. 978-91-7566-672-3

Comments:
Jag har börjat på "Wealth of Nations" ett par ggr utan större framgång. Jag får ta en titt på denna.

Dock måste jag sätta frågetecken för att O´Rourke skiljer på arbetsdelning och frihandel. Det är i princip samma sak, så vitt jag kan se.
 
Läs gärna Ricardos principles.

Arbetsdelning kan föreligga inom en organisation också, så visst är en skillnad möjlig.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?