måndag, november 05, 2007

 

Rudolph Hitler


Jag har noterat att somliga borgerliga bloggare tar parti för den republikanske presidentkandidaten Rudolph Giuliani. Helt uppenbart är denne man de så kallade neo-konservativas kandidat. Jag är dessutom övertygad om att 9/11 är ett så kallat inside job avsett att få det amerikanska folket att sluta upp bakom de neo-konservativa och deras i själva verket fascistiska agenda. Givetivis blir en konsekvens av detta att borgmästare Giuliani i själva verket borde dömas för folkmord.
Neo-konservatism har absolut ingenting med konservatism att göra, utan kan snarast liknas vid att förespråka ungefär samma idéer som Per Ahlmark och ungefär samma metoder som Adolf Hitler. Demokrati skall bombas fram och lemlästade barn är det pris man får betala. Demokrati är dessutom egentligen ett täcknamn för amerikanism. Hitler drömde om Germania och de neo-konservativa drömmer om Amerikania.
Jag vill alltså klargöra att jag saknar varje antydan till sympati för Giuliani och anser att oavsett vem som väljs till Förenta Staternas näste president kan ingen större olycka tima världssamfundet och tanken på en fredlig och välmående värld än att Rudolph Giuliani väljs till Förenta Staternas näste president.
USA har bedrivit en aktiv utrikespolitik under snart ett sekel och resultatet har blivit att i stort sett hela världen hatar USA. Det är också helt uppenbart att USA själv är det land som utgör det avgjort största hotet mot USA:s verkliga intressen och tanken på en frihetlig värld. Vad hade Castro och Chavez varit utan Uncle Sam? De hade givetvis varit just ingenting.
Jag är medveten om att denna post kan uppfattas som anti-sionistisk och till och med antisemitisk därför att den jämställer den fanatiske israelvännen Giuliani med Adolf Hitler. Jag anser emellertid att somliga borgerliga debattörers blinda kärlek till den råa och hänsynslösa med kärnvapen försedda förbrytarstaten Israel är så till den grad motbjudande att man mår illa. Staten Israel är inte byggd på något annat än jordstöld och en övermänniskoideologi som inte står nazisternas efter. Vad det anbelangar är jag en stor beundrare av juden Ludwig von Mises.
Dessvärre tror jag att Rudolph Giuliani har goda chanser att bli Förenta Staternas näste president.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?