fredag, november 23, 2007

 

Schwedenfranc bättre än euro

Jag är till skillnad från de flesta EU-motståndare ingen stark motståndare till det europeiska valutasamarbetet. Införandet av en gemensam europeisk valuta har enligt min uppfattning vissa poänger. En av de största poängerna är att stora valutor prissätts mera effektivt än små och att, i likhet med guldmyntfoten, en gemensam valuta med tiden tvingar fram en enhetlig prisnivå i de länder som deltar.

Icke desto mindre skall fördelarna av en gemensam valuta inte anses vara så stora att de kan väga upp de problem som är förenade med en misskött valuta. Har man en liten välskött valuta, är detta utan tvekan att föredra i jämförelse med en stor misskött, även om det är ännu bättre med en stor och välskött valuta. Euron är emellertid ingen välskött valuta.

Jag vågar påstå att om Sveriges Riksbank för all framtid klarar av vad man lyckades med under perioden 1990-2001, nämligen att upprätthålla ett stabilt pris på en Big Mac, kommer den svenska kronan att vara en ojämförligt bättre valuta än euron och rent av bättre än schweizerfrancen. Man kan visserligen tycka att det allra bästa vore en välskött jättevaluta, men ECB har ännu mycket att bevisa.

Man kan emellertid tänka sig att en riktigt stabil krona, i likhet med schweizerfrancen, riskerar att bli våldsamt övervärderad utifrån teorien om köpkraftsparitet, men enligt min mening är detta ett mindre problem än de problem som följer av en hög inflationstakt.

Ett förhållande som måhända bidrar till att stabilare valutor tenderar att bli övervärderade i förhållande till svagare, är att ljusskygga individer, i främmande länder gärna håller sina tillgångar i form av sedlar i stora valörer emitterade av stater med låg inflationstakt. Amerikanska gangsters sägs exempelvis numera gå omkring med stora eurosedlar i fickorna och detta beror säkerligen på att dollarn är en ännu mera misskött valuta än euron.

För att undvika att en stabil krona blir en omtyckt gangstervaluta och för att uppmuntra användandet av betalkort, menar jag att Riksdagen borde ändra lagstiftningen så att Riksbanken ej får ge ut sedlar med större valör än 100 kr. På sikt bör den största valören bli ett mynt med en valör på 20 kr.

Jag anser också att påståendet, att ju fler länder som inför euron, desto starkare blir trycket på Sverige att göra samma sak, är svagt. Se på Schweiz; alla stater, som gränsar till Schweiz, har infört euron och trots detta fortsätter schweizarna använda francen.

Carl Bildt sade en gång för länge sedan att den svenska kronan borde bli Nordens schweizerfranc. Jag hoppas, trots att jag inte är någon stor supporter av Carl Bildt, att denna vision skall kunna förverkligas.

Comments:
Du säger att på sikt vill du att den största valören ska vara 20 kr. Ser du inget problem med att alla transaktioner registreras, och att det därför blir möjligt att övervaka precis all ekonomisk aktivitet?
 
Njae, det skulle faktiskt vara möjligt att använda sig av löpande skuldebrev emitterade av en bank.

Jag menar att det ligger i statens intresse att inte underlätta svarta transaktioner. Om största valören vore 20 kr. skulle detta medföra att värdetransportrån vore meningslösa, vilket också ligger i statens intresse.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?