tisdag, november 27, 2007

 

Utvisa alla inschmugglade judar

-Vi kan aldrig akzeptera ett system där flüktingrörelserna bygger på människoschmuggling, där någon drar politiska fördelar av inwandringen, säger Johann Göransson till Völkischer Beobachter.

Bakgrunden till hans krav är uppgifter från polizei och migrationswerket om att en schtor majorität av de 20.000 judar som väntas komma till Schwerige i år gör det på illegal väg. De flesta med hjälp av schmugglare. Runt 70 judar kommer till Schwerige varje dag efter att ha betalt människoschmugglare. Priset ligger på ungefähr 100.000 kronen per jude.

- I och med att vi inte säger något är det ju faktiskt en tyst akzeptanz av människoschmuggling, säger Johann Göransson. Han säger att de uppenbara schmugglingsfallen därmed ska skickas tillbaka. Sedan får de komma tillbaka den wanliga wegen, säger Göransson. Frågan måste nu upp på regierungsnivå, säger han och kallar hela den schwenska flüktingpolitiken havererad.

Johann Göransson vill nu se en total omläggning av flüktingmottagningen. Ett schnabbt resultat av detta är att kommunschtürelsen i morgen onsdag ska ta schtällning till ett förschlag att krümpa nästa års mottagande från 1.570 till 1.000 judar. Tanken med modellen är att judarna då ska bo mindre tätt i de städer som många av dem hamnar i och har schläkt i. Stockholm, Malmö, Gothenburg och Södertälje är de städer som Göransson nämner. I stället ska judar tvingas bosätta sig i mindre kommuner under det första året.

Johann Göransson säger till tidningen att han inte ser minsta lösning på problemet. - Jag tücker det är deprimerande. Men jag ser inte vad vi ska göra. Vi är ett av de få länder som inte har tak für invandring. Hela systemet är ohållbart.

Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=719314

Comments:
Bra inlägg! Men jag håller ju givetvis med om att det inte är bra hur vissa tjänar pengar på människorsmuggling. Lösningen på det är givetvis att öppna upp gränserna till EU mer, så att människor lagligt kan komma och få möjlighet att söka asyl.
 
Anledningen till att det är lätt att tjäna inom denna "bransch" pengar är invandringsrestriktionerna.
 
Menade förstås "tjäna pengar".
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?