fredag, november 09, 2007

 

Vapenpanik

Efter de tragiska händelserna i Finland ropas det nu efter mera omfattande restriktioner på enskildas vapeninnehav. Jag menar att det är ytterst destruktivt att diskutera frågan just nu, eftersom det är svårt att se nyktert och förståndigt på frågan till följd av de tragiska händelserna. Låt mig peka på några saker som talar mot att enskilda inte skall få ha vapen.

Summan av det hela är att "vapenpanik" är omotiverad och att ett samhälle där alla risker minutiöst förebyggs förutsätter diktatur. Att slippa ett sådant samhälle är värt ett och annat, till och med en marginellt högre risk att bli skjuten av en galning.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?