torsdag, december 20, 2007

 

EU så kallade fria inre marknad

Ett vanligt argument bland personer som är anhängare av marknadsekonomi och svenskt medlemskap i EU, är att EU inom sina gränser innebär fullständig frihandel. Man kan förenklat beskriva argumentet så att ett tänkt "EU" till vilket all världens stater anslutit sig också skulle innebära att tanken på en helt fri världshandel förverkligats.

Jag anser denna tanke vara felaktig. EU bedriver nämligen en politik som på olika sätt sätter den fria handeln inom unionen ur spel. Om man exempelvis har kvoter för hur mycket mjölk som får produceras i de olika medlemsstaterna innebär detta att ett land som är särskilt konkurrenskraftigt inte kan öka sin produktion av mjölk mer än till den gräns där de av EU fastslagna kvoterna tangeras. Givetvis är detta ett sätt att skydda mjölkproduktionen i de länder som är mindre konkurrenskraftiga.

Ytterligare ett exempel på sådana åtgärder är EU:s förslag om straffskatter på stora, motorstarka bilar. Officiellt anges givetvis miljöskäl, men man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att misstänka att det i verkligheten handlar om att fransk och italiensk bilindustri vill skaffa sig konkurrensfördelar på den tyska bilindustrins bekostnad. Även Volvo och vissa brittiska tillverkare kan komma att drabbas. Alltså går det alldeles utmärkt att ägna sig åt protektionism till och med på den påstått fria inre marknaden.

Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=726562

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?