onsdag, december 12, 2007

 

Hinc robur et securitas

Jag klipper litet ur E24.

"Med start nu på måndag inleds en serie auktioner, fyra stycken till att börja med, där kommersiella banker tillåts låna pengar av centralbankerna till förändrade villkor. I grund och botten handlar det om att göra det lättare för bankerna att hantera likviditeten. "

"Sveriges Riksbank är dock inte en del av denna internationella åtgärd och i ett pressmeddelande förklarar man att det bland de svenska bankerna inte finns något behov av att långa pengar på kort sikt. "

Jag ger Riksbanken högsta betyg för att inte delta i dessa dumheter och hoppas att Riksbanken nu också ser till att styrräntorna vid direktionens decembersammanträde höjs med åtminstone 25 punkter och gärna mer. Inflationen har stigit till 3,3% i årstakt och enligt alla sätt att se på saken är detta för mycket. En Big Mac kostar nu mer än vid samma tid förra året vid båda de restauranger jag använder som referens.

Dessutom kommer styrräntehöjningar att med tiden skapa en undran om det inte kan bli nödvändigt för Riksbanken att sänka styrräntorna med den påföljden att kronan kan komma att depreciera med det resultatet att vi kan komma att få se ytterligare ökningar av sysselsättningen, givet att Riksbanken inte faller för inflationismens bedrägliga locktoner.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?