torsdag, december 27, 2007

 

Ja till EFTA!

Jag har skapat en facebook-grupp kallad "Ja till EFTA!". Syftet är att gruppen skall bli en början till en bred organisation för svenskt EU-utträde. Det är av det skälet viktigt att man inte i första hand säger nej till EU, utan att man istället säger ja till EFTA. Det är av samma skäl viktigt att gruppen inte får någon slagsida åt det socialistiska hållet. Det är tvärsom angeläget att man gör liberaler och konservativa uppmärksamma på att EU inte säkrar en "fri marknad" och att EU innebär att en transnationell stat skapas.

Gå med i gruppen om ni finns i facebook och gå med i facebook om ni inte redan gjort det. Under 2008 kommer troligen debatten om EU att hårdna. Såväl "vaxholmsdomen" som det nya så kallade fördraget kommer att elda på intresset.

En annan angelägen sak är att alla riksdagskandidater i 2010 år riksdagsval skall få en ordentlig "varudeklaration" ur europapolitisk synvinkel. Vi vill tvinga fram att alla politiska partier erbjuder utträdesförespråkare på valbar plats och är säkra på att det finns utträdesförespråkare bland alla väljargrupper. Vi vill också sprida kunskap om att utträde ur EU inte innebär isolering eller att vi tvingas till naturahushållning. Att rösta på en riksdagskandidat som är för svenskt EU-medlemskap är att kasta bort sin röst.

Det är dags att sluta hymla om vad EU egentligen handlar om och istället tydligt säga att det enda säkra botemedelet är utträde.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?