tisdag, december 18, 2007

 

Kör hårt Sören!

Enligt min mening är EG-domstolens dom i konflikten mellan Byggnadsarbetarförbundet och det lettiska företaget Laval en skänk från ovan för oss som vill att Sverige äntligen tar ändan av vagnen och ser till att vi lämnar det fullkomligt vansinniga och förryckta EU som inte gett oss något annat än byråkrati, meningslösa regler och dyrare import.

Sören Wibe har nämligen sagt att han anser att Sverige nu bör lämna EU och enligt min bestämda övertygelse är Sören Wibe den ende svenske politiker som klarar av att föra detta stora företag i land. Sverige bör absolut lämna EU och istället för medlemskapet bör vi eftersträva ett EES-avtal med tydliga klausuler som ger Sverige rätt att gå sin egen väg i sådana frågor där vi ser tunga skäl att vilja frångå EU:s regelverk. I fråga om smärre detaljer kan vi gärna böja oss, eftersom en viss standardisering av regler underlättar handel och utbyte, men vi kan och får aldrig acceptera att det som blivit centrala delar av vårt rättssystem och kultur offras.

Dessutom skall vi svenskar inte uppfatta oss som en andra klassens nation utan vi skall uppfatta oss för vad vi är, nämligen en första klassens nation med en industri i yppersta världsklass. Jag läste senast idag om den oerhörda expansionen i handeln mellan Finland och Ryssland och att de ryska långtradarachaufförerna föredrar Volvo och Scania. Som ett land utanför EU har vi mycket bättre förutsättningar att exempelvis bygga upp handelsrelationer med Ryssland och den ryska marknadens potential är enligt min bestämda uppfattning otroligt underskattad.

Att lämna EU är endast förenat med fördelar och eftersom EU under 2008 kommer att släppa importen av spannmål helt fri kan Sverige med lätthet lämna EU utan att detta medför några nackdelar för Sveriges bönder. Tvärsom befrias de med omedelbar verkan från systemet med mjölkkvoter och kan på det viset dra större fördel av de höga världsmarknadspriserna på mjölkprodukter.

Läs mer på följande länk där det också finns en ljudfil innehållande en intervju med Sören Wibe.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1784845

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?