fredag, december 28, 2007

 

Kronans styrka

Enligt E24 är kronan för tillfället stark. Läs mer på följande länk.

http://www.e24.se/samhallsekonomi/artikel_168359.e24

Enligt min bestämda uppfattning indikerar kronans nuvarande styrka att det var ett allvarligt misstag av Riksbanken att lämna styrräntorna oförändrade vid det senaste penningpolitiska mötet. Låt mig förklara varför.

Om man granskar olika valutors växelkursutveckling under längre tidsperioder ser man ett i det närmaste undantagslöst samband mellan prisutvecklingen på en Big Mac och växelkursutvecklingen. Ju mindre priset på en Big Mac stiger, desto starkare valuta.

Ser man emellertid till kortare tidsperioder, är det mycket svårt att se några entydiga samband. Valutor rör sig än hit, än dit. Varför de rör sig på ett visst sätt är ofta minst sagt svårtytt.

Jag menar dock att det finns en faktor med avgörande betydelse när man försöker förklara kortsiktiga växelkursrörelser. Vad som allmänt tros bli en viss centralbanks nästa steg är starkt kursdrivande på det sättet att växelkursen drivs upp av tron att ett visst lands centralbank står i begrepp att höja styrräntorna, medan växelkursen drivs ned av tron att entt visst lands centralbank står i begrepp att sänka styrräntorna.

Sveriges Riksbank lämnade nyligen styrräntorna oförändrade trots att den officiellt uppmätta inflationen för närvarande är den högsta på mycket lång tid och enligt vad jag läst tros allmänt att det finns en påtaglig sannolikhet för att Riksbanken skall komma att höja styrräntorna i februari. Det är av detta skäl kronan stiger.

Man kan alltså sanningsenligt hävda att en inflationsdrivande penningpolitik för tillfället driver upp kronkursen. Jag anser att detta inte är något annat än en katastrof. Det är absolut nödvändigt att dämpa kreditexpansionen med hjälp av högre styrräntor för att återfå kontrollen över inflationen. Samtidigt är det ur sysselsättningssynpunkt högeligen önskvärt att den reala prisjusterade kronkursen faller.

Genom att lämna styrräntorna oförändrade, trots att inflationsbrasan bevisligen brinner, har Riksbanken skapat en förväntan om höjda styrräntor. Detta driver upp kronkursen och samtidigt är styrräntorna alltför låga för att sätta stopp för kreditexpansionen. Man kan alltså tala om att sälja grisen och tappa pengarna.

Riksbanken tycks fästa stor vikt vid styrräntans höjd, trots att en låg real kronkurs ger mycket större utbyte ur sysselsättningssynpunkt. Understundom kan höjda styrräntor ge en lägre real kronkurs och alltså verka konjunkturdrivande. Sådan är situationen för tillfället.

Comments:
If you deal with errors surpassing 10 after that APK Here attempt to install framaroot apk version to ensure Latest APK Download that it lowers the errors displayed.This is APKDownload everything about framaroot android.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?