lördag, december 22, 2007

 

Livet utanför EU

Visserligen står denna flagga för något jag som jag tar avstånd ifrån, nämligen den ur Norges perspektiv ofrivilliga personalunionen med Sverige. Samtidigt medförde denna union att norrmännen är instinktivt misstänksamma mot allt som kallas union och detta bidrog säkert till att norrmännen röstade nej 1994. Dessutom är flaggan i sig estetiskt tilltalanade och om den kan användas som symbol för det förhållandet att Sverige och Norge är två nationer som har väldigt mycket gemensamt har den funnit ett trevligt användningsområde.

Dessutom innebär det förhållandet att Norge står utanför EU men innanför EES och EFTA att det rättsliga ramverk som skulle kunna reglera Sveriges förhållande till EU såsom en nation utanför EU så att säga hålls vid liv av Norge. För Sverige vore det enkelt att lämna EU och återinträda i EFTA utan att lämna EES. På så sätt omfattas vi av allt som är bra med EU och blir av med nästan allt som är dåligt med EU.

Visserligen kommer även Norge på grund av EES-avtalet att omfattas av rättsverkningarna av domen i det så kallade Vaxholmsmålet, men Norge har såsom icke EU-anslutet land innanför EES stora möjligheter att lagstifta i strid med EU-direktiv. Alltså tror jag att Sverige skulle kunna lämna EU, fortsätta tillhöra EES och trots detta bibehålla systemet med ett huvudsakligen genom kollektivavtal reglerat förhållande mellan arbetsgivarnas och löntagarnas organisationer.

Till skillnad från Gunilla Carlsson är jag inte bara kollektivavtalsfantast. Jag är till och med kollektivavtalsfanatiker och anser att förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare inte till någon del skall regleras genom lagstiftning.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?