söndag, december 16, 2007

 

Miljöpartiet minskar

Jag noterar med största tillfredsställelse att enligt SIFO miljöpartiets väljarstöd minskar. Enligt min mening finns det ingen värre och farligare kraft än Miljöpartiet i svensk politik. Vänsterpartiet är visserligen arvtagare till ett parti som hyllade Sovjetunionen, men Miljöpartiet är farligare av det skälet att dess mjukare profil utan kopplingar till kommunismen gör det möjligt för partiet att nå ett bredare stöd.

Jag har utnämnt Miljöpartiet att tills vidare vara min politiske huvudmotståndare. För att uppsåtet skall lyckas och partiet en vacker dag måhända skall ramla under 4%-spärren krävs enligt min mening två saker. Det första är att myten om de så kallade växthusgaserna krossas och det andra är att andra politiska krafter utan kopplingar till kommunism driver frågan om utträde ur EU. Det är ju faktiskt sant att Miljöpartiet rent objektivt har rätt då man menar att Sverige borde lämna EU.

Läs mer om de hoppingivande tendenserna i senaste SIFO-mätningen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_691147.svd

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?