tisdag, december 18, 2007

 

Monokultur eller mångfald?

Så här säger kronprinsessan Victoria om EU.

"– 27 olika länder och 23 olika språk och man kan ändå komma överens om skarpa lagar som påverkar oss alla, säger hon."

Den rätta frågan är väl snarare om man verkligen kan stifta lagar för 27 olika länder som passar alla de 27 olika länderna. Enligt min mening är detta ett övermäktigt företag och det vore mycket bättre om man läte de 27 olika länderna på egen hand försöka experimentera sig fram till det som passade det specifika landet bäst. Dessutom innebär detta att risken för att ett olyckligt beslut skall drabba många blir mindre och man kan också tänka sig att det finns en tendens att imitera den lösning som visat sig vara den bästa.

Felet med EU är att EU är en monokultur, medan Europa är en mångfald med vissa gemensamma nämnare. Det finns alltså inget egenvärde i lagar "som påverkar oss alla".

Thomas Jefferson sade en gång följande. "That government is best which governs the least". Jag skulle vilja säga att "That government is the best which governs the smallest number of people".

Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_695777.svd

Comments:
Jag är också orolig för att EU får alldeles för mycket makt. Det kan vara svårt att få gehör för lokala angelägenheter i Stockholm om man kommer från såväl Norrland som Göteborg, och det lär ju inte vara lättare att få Bryssel att agera på ett sätt som behövs lokalt.

Vi behöver inte nödvändigtvis gå ut ur EU, men det behövs mycket mer decentralisering, både från EU och från statsnivå.
 
Å andra sidan vill jag ställa följande motfrågor.

Vad finns det för starka skäl att tillhöra EU?

Vad finns det för starka skäl mot att lämna EU?
 
Det viktiga i EU får vi del av om vi är med i EFTA, men då tvingas vi mer eller mindre att följa av EU beslutade regler som vi inte har någon makt över. Det ultimata skulle därför vara att reducera EU:s makt till att gälla det som EES-avtalet täcker, så att vi skulle ha fördelarna av EES-avtalet och samtidigt ha viss makt över de regler som omfattas av EES.
 
Samtidigt är det faktiskt så att det finns en liten säkerhetsventil för ett land som tillhör EES utan att tillhöra EU.

Ett sådant land är inte absolut skyldigt att upphöja EU-direktiv till lag, men kan å andra sidan rent teoretiskt bli föremål för vissa sanktioner från EU:s sida givet att man inte upphöjer ett relevant EU-direktiv till lag.

Norge har vid några tillfällen beslutat sig för att inte rätta sig efter EU:s direktiv, men inte drabbats av några represalier, vilket också är förbjudet givet att man inte gör det.

Dessutom är en hel rad områden helt undantagna från EES-avtalet. Dit hör bland annat jordbruk, fiskeri, jaktfrågor, valutafrågor till stora delar och så vidare. Dvs. sådana direktiv är redan från början irrelevanta.

Dessutom finns en annan intressant aspekt av att lämna EU och det är att varken de kvarvarande delarna av EU eller Sverige får införa några handelshinder gentemot varandra i samband med att tullunionen upplöses på grund av WTO-regler.

Det vill säga: Sverige får inte ens begränsa importen av livsmedel från EU givet av vi lämnar EU och vice versa.

Ut ur EU är min melodi.
 
Skulle vi fortfarande ha fri rörlighet av människor/arbetskraft mellan Sverige och EU? På sikt borde man sträva efter att alla människor på jorden borde få bosätta sig var de vill - det skulle ju vara en fullständig katastrof för styret i alla länder som inte är så bra att bo i. EU kan ju ses både som en start på detta och ett hinder för det. Det finns ju inget som hindrar att EU någon gång i framtiden börjar lätta upp migrationsregler istället för att hålla på med dumheter som att bestämma att folk inte ska snusa och hindra handel med u-länder.

Det bästa hade väl varit om Sverige började ställa vissa krav på EU och gå ur om dessa inte uppfylls. Även om vi förmodligen misslyckas med att åstadkomma den önskade förändringen så skulle alla få veta varför vi lämnade och det skulle nog skapa en hel del nyttig debatt inom EU.
 
Jag tycker också att arbetskraftens fria rörlighet är en bra sak med EU. Detta finns med i EES-avtalet och jag anser att ett något modifierat EES-avtal vore idealet.

Vad gäller total och global fri rörlighet tycker jag att nuvarande svenska regerings förslag om betydligt större möjligheter till arbetskraftsinvandring är en bra början. Problemet i sådana sammanhang är väl alltid när människor från ett fattigare land kommer till ett rikare, eftersom detta kan medföra press nedåt på lönerna.

I motsatt riktning är problemet nästan obefintligt. Så har väl knappast Rumänien/Bulgarien några begränsningar för arbetskraftens fria inflöde från exempelvis Sverige eller Danmark. Det behövs ju knappast för att förhindra så kallad lönedumpning.

Jag tror inte att det är realistiskt att Sverige skulle kunna ställa upp en kravlista och säga åt övriga EU att gör detta och detta, annars går vi ur. Det finns för många viljor i Sverige som spretar åt alltför många olika håll.

Däremot skulle man kunna tänka sig att exempelvis MUF sade att under förutsättning att detta och detta reformeras inom en utsatt tid, lommer vi att acceptera fortsatt EU-medlemskap - om inte - byter vi fot i frågan om medlemskapet.

Framför allt bör alla produktionskvoter inom jordbruket slopas och därefter prisinterventionssystemen för jordbruksvaror. I tredje rum kommer 0% tullmur mot övriga världen.

Dessutom bör alla frågor som kan föras ned på nationell nivå föras ned dit eller till ännu lägre nivå.

På det hela taget är det dock uppenabart att Sverige utanför EU skulle vara i nästan alla avseenden bättre än Sverige innanför EU. Därför anser jag att det bästa vore att lämna EU helt och hållet, men försöka bibehålla åtminstone delar av EES-avtalet.

EES-avtalet innebär att vi ger och tar i förhållande till EU, men vi förbinder oss inte att föra en liberal politik gentemot världen utanför EU och vi omfattas framför allt inte av EU:s jordbrukspolitik och tariffer gentemot övriga världen.

Skall man vara petig finns det en del skit i EES också, men det är bagatellartat i förhållande till dynghögen EU.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?