fredag, december 28, 2007

 

Plattskatt bara en tidsfråga

Jag ber att få rekommendera mina läsare en intressant text som handlar om hur högutbildade danskar föredrar att arbeta i länder med lägre inkomstskatt. Läs artikeln på följande länk.

http://www.nytimes.com/2007/12/26/business/worldbusiness/26labor.html?_r=1&oref=slogin

Att en mobil internationell arbetsmarknad håller på att utvecklas är mycket goda nyheter för alla som vill se en proportionell inkomstskatt och det är särskilt intressant ur de skandinaviska ländernas perspektiv. I de skandinaviska länderna betalar man nämligen väldigt höga skatter på låga inkomster.

Detta betyder kortfattat att om en internationell arbetsmarknad tvingar exempelvis Danmark att sänka beskattningen av höga inkomster, kommer detta att innebära att en dansk hög- respektive låginkomsttagare snart kommer att betala en lika hög andel av sina inkomster i skatt. Danmark kan alltså inom en icke alltför avlägsen framtid ha blivit ett land med platt skatt.

Dessutom har ett antal före detta kommuniststater redan infört platt inkomstskatt och i exempelvis Bulgarien är denna så låg att man utan större intäktsbortfall helt skulle kunna slopa den. Om detta sker, tror jag att Bulgarien skulle kunna utvecklas till en magnet som skulle dra till sig utländska företag och högutbildad arbetskraft från olika länder.

Det verkar alltså bara vara en tidsfråga innan hela Europa har platt inkomstskatt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?