lördag, december 29, 2007

 

Protektionismens ansikte

Så här skriver Dick Erixon angående USA.

"Isolationismen är nu utbredd i båda partierna: 55 procent av republikanska väljare och 63 procent av demokratiska väljare anser att globaliseringen är skadlig."

Han fortsätter så här.

"Antiamerikanismen har ett pris: vårt välstånd kan snabbt undergrävas om frihandeln begränsas, särskilt för ett exportberoende land som Sverige. "

Enligt min uppfattning bygger Dick Erixons resonemang på ett i grunden protektionistiskt sätt att tänka. Låt mig förklara vad jag menar.

Dick Erixon menar att den i hela världen utbredda antiamerikanismen får amerikanerna att bli mindre vänligt sinnade gentemot omvärlden med den tänkbara följden att den amerikanska staten belägger importen med högre tullar eller på annat begränsar den. Detta riskerar i sin tur att skada länder med stor export till USA, däribland Sverige.

Vad Dick Erixon troligen inte begripit är att det var just ett sådant sätt att resonera de klassiska frihandelsvännerna vände sig emot. Export är strängt taget inget annat än betalning för import och om USA stänger sina gränser för import, betyder detta egentligen ingenting annat än att USA låter sig nöja med ett sämre varuutbud i det egna landets butiker.

Samtidigt medger jag att mitt sätt att resonera måhända är överdrivet teoretiskt, eftersom svenska företag kan bli lidande av amerikanska skyddstullar. Detta problem är dock begränsat till att drabba det berörda företagets ägare och anställda och dem som är indirekt beroende av detta företag. Övriga samhället kan understundom till och med dra nytta av andra länders protektionism, eftersom det exportföretag vars försäljning minskat till följd av omvärldens protektionistiska åtgärder, kan tvingas sänka priserna på den inhemska marknaden. Om USA exempelvis väljer att "bestraffa" Iran med höjda införselavgifter för iransk kaviar, betyder detta att iranska kaviarexportörer kan tvingas sänka priserna på andra marknader för att finna avsättning för produktionen.

Praktiskt taget alla som blir lidande av protektionism befinner sig innanför tullmurarna och skadan utanför tullmurarna är inte så stor. Om USA väljer en protektionistisk politik betyder detta att amerikanerna frivilligt väljer en lägre levnadsstandard.

Det är viktigt att kritisera det resonemang Dick Erixon för, eftersom det bygger på i grunden protektionistiska premisser och kan användas som förevändning för skyddstullar.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?