onsdag, december 19, 2007

 

Riksbanken är totalt inkompetent

Under senare tid har jag spekulerat i tanken att Riksbankens beslut styrs av andra hänsyn än hänsynen till förvirrade, ologiska och av empirin vederlagda uppfattningar om styrräntedifferensers betydelse. Man har ju under en längre tid höjt styrräntorna, trots att detta minskat den så kallade styrräntedifferensen, vilket enligt den gängse logiken borde ha stärkt kronan.

I verkligheten har detta dock bidragit till en i reala, köpkraftskorrigerade termer försvagad krona, vilket i sin tur förklarar den enorma högkonjunktur Sverige för tillfället befinner sig i.

Nu har Riksbanken bevisat att den inte består av något annat än en skock ekonomiska analfabeter som tror att växelkurser styrs av styrräntedifferenser. Detta kommer med stor sannolikhet att få negativa följder.

För det första är det nu ställt bortom rimligt tvivel att styrräntorna kommer att höjas vid nästa direktionssammanträde. Inflationen befinner sig nämligen för tillfället på en enligt alla definitioner alltför hög nivå, och det kan inte uteslutas att inflationen kommer att öka ytterligare innan nästa penningpolitiska beslut.

Detta kommer med stor sannolikhet att leda till att den så kallade marknaden tar ut en styrräntehöjning i förskott, vilket leder till att dels kronans kurs stärks utan någon motsvarande ökning av kronans inre värde. Detta leder till realekonomisk stagnation, vilket kommer att förleda Riksbanken till ytterligare sänkningar av styrräntorna/uteblivna höjningar med den påföljden att eländet tilltar.

Dessutom kommer den osunda kreditexpansionen inte att stoppas. Styrräntorna är ju alltför låga. Sammanfattningsvis kan man säga att Riksbanken sålt grisen och tappat pengarna.

Idag kostar en euro 9,47 kronor och en tysk Big Mac €3,10. Den kostar alltså 29,36 kr. vilket skall jämföras med det svenska priset 33,- kr. Det skall bli mycket intressant att se huruvida euron kommer att i reala termer ha försvagats eller förstärkts strax efter nästa direktionssammanträde i februari. Det kan visserligen inte uteslutas att euron inte kommer att ha förstärkts i reala termer, men detta beror i så fall snarare på att ECB styrs av en minst lika stor inkompetens som Riksbanken.

Dessutom frågar man sig enligt vilka regler världens centralbanker skall styras om styrräntedifferenser är det avgörande? Någon centralbank måste ju rimligen låta sig ledas av hänsyn till omsorgen om den egna valutans inre köpkraft, eftersom ju inte samtliga kan låta sig ledas av att följa varandra utan att någon av dem har något annat än hänsynen att göra som de andra som ledstjärna för den egna verksamheten.

Jag anser att detta dessutom bevisar att den enda hållbara lösningen på problemet med centralbanker är att likvidera dem och endast ge fysiskt guld ställning som lagligt betalningsmedel.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?