fredag, december 28, 2007

 

Riktigt platt skatt

Jag läste just Mart Laars intressanta blogg där det bland annat stod att läsa om Estlands skattereform 1993. Estland var det första land i Europa som införde platt inkomstskatt och nu har nästan alla före detta kommuniststater gjort samma sak. Dessutom har faktiskt Island infört platt inkomstskatt.

Vad gäller Estland finns det emellertid ytterligare en mycket intressant vinkling på problemen med inkomstbeskattning. I Estland är det nämligen så att den statliga inkomstskatten endast står för en mindre del av den statens intäkter och dessutom saknas kommunal inkomstskatt.

Estland skulle alltså utan alltför stort intäktsbortfall kunna helt slopa inkomstskatten. Reformen kan finansieras genom att man exempelvis höjer arbetsgivaravgifterna, så att höjningen av dessa motsvarar intäktsbortfallet av den slopade inkomstskatten. Jag menar nämligen att det estniska inkomstskattesystemet uppvisar vissa allvarliga brister.

Så beskattas exempelvis realisationsvinster, vilket står i strid med en av utbudsekonomernas teoretiska käpphästar. Dessutom finns ett större grundavdrag i inkomstbeskattningen. Endast inkomster som överstiger grundavdraget beskattas med den så kallade plattskatten och det faktiska resultatet är en progressiv skatteskala. Slopade man inkomstskatten helt och hållet skulle dessa brister vara åtgärdade och att åtgärda dem vore så fördelaktigt att det rättfärdigar en höjning av arbetsgivaravgifterna.

I ett senare skede skulle det dessutom med största sannolikhet visa sig att frånvaron av inkomstskatt skulle leda till att fler företag sökte sig till Estland med den påföljden att intäkterna skulle öka, varefter man kunde återställa arbetsgivaravgifterna till den tidigare och lägre nivån.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?