fredag, december 14, 2007

 

Ron Paul 2008

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet står att läsa att den republikanske presidentkandidaten Ron Paul skördat ytterligare framgångar. Har man följt det republikanska partiets så kallade Straw Polls blir man inte förvånad. Ron Paul har hitintills vunnit 27 av 49 Straw Polls och anledningen att han inte uppmärksammas är förmodligen att så kallade mainstream-media är så främmande inför och så okunniga om verklig och autentisk klassisk liberalism, att de tror att Ron Paul av det skälet skall uppfattas som en chanslös anakronism.

Nu tror jag i och för sig att det republikanska partietablissemanget kommer att göra sitt yttersta för att stoppa Ron Paul och att man kommer att lyckas. Jag tror inte heller att Ron Paul kommer att lyckas likvidera och stänga den amerikanska centralbanken ens om han blir president, men skulle han mot förmodan lyckas bli Förenta Staternas president, är Ron Paul Förenta Staternas högste militäre befälhavare och kan av det skälet beordra omedelbart trupptillbakadragande från Irak.

Det vore gott nog och måhända kan Ron Paul driva igenom ytterligare några reformer, som kan bli startskottet för en utveckling där den klassiska, autentiska liberalismen återupprättas. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_686835.svd

Comments:
Det räcker ju med att han, som han ju utlovar, tillåter konkurrerande valutor. Han behöver inte stänga ned FED för att göra institutionen lika anakronistisk och utdöd som Inkvisitionen. Både penningförfalskning och religionstortyr fulländades ju på medeltiden så FED och inkvisitionen har allt gemensamt.
 
För att det skall innebära någon förändring till det bättre att tillåta användandet av fler valutor krävs att kapitalvinster ej beskattas.

Om man exempelvis håller sina besparingar i guld istället för bernankepesetas, men sedan måste betala skatt för den "vinst" man gör räknat i bernankepesetas har den enskilde ingen fördel av att spara guld istället för bernankepesetas.

I Sverige får ett skuldebrev denomineras i vilken valuta som helst och till och med guld. Man får också köpa och sälja främmande valutor utan begränsningar.

Men eventuell vinst räknas i kronor och skall betalas i kronor. Alltså skulle man kunna skydda sig effektivt mot inflation om kapitalvinstskatten vore 0%, men det är den ju som bekant inte.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?