söndag, december 23, 2007

 

Rätt talat

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet ger tre män, varav en ambassadör, en officer och en författare uttryck för uppfattningen att Sverige bör akta sig för ett ytterligare närmande till NATO. De anför framförallt att USA:s aggressiva utrikespolitik och den berättigade vrede denna utlöser kan komma att drabba Sverige.

Jag ber att få instämma. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_712801.svd

Comments:
Som dick erixon skrev (fritt från minnet nu) "neokonservatismens mål är inte fred, utan frihet" för alla folk och är inte det ett noblare mål?
 
Och den så kallade neokonservatismens faktiska resultat är krig och elände.

Frihet utan fred är meningslöst eller rent av omöjligt.
 
Leo Strauss "den ädla lögnen" är då inte särskilt fin. Det kan aldrig leda till demokrati, eller folkstyre.

Någon som tror sig hittat sanningen eller tror att man behöver någon form av välde där man lurar folket tycker jag då inte om oavsätt var de står politiskt i övrigt.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?