torsdag, december 13, 2007

 

Självmål

Jag anser i och för sig att det kan uppkomma situationer i vilka en centralbank bör försöka öka tillgången på likvida medel i banksystemet. Däremot anser jag att sådana åtgärder endast bör genomföras i synnerligen exceptionella undantagsfall och att sådana åtgärder helt uppenbart alltid är förenade med risken att man skjuter ett präktigt självmål.

Den senaste tidens utveckling kan tyda på att ett flertal centralbanker lyckats skjuta ett riktigt präktigt självmål när man försökt bota/lindra den så kallade kreditfrossan med hjälp av injicera billiga pengar i systemet.

Risken är nämligen alltid att åtgärder som avses ha en inflationär effekt skapar oro för inflation och ingenting är mera menligt för de finansiella marknadernas funktion än att oron för inflation tilltar. Ökar oron minsta lilla tar denna oro mer än väl ut de expansiva effekter sådana åtgärder i bästa fall kan ha. Vi skall som svenskar vara glada och stolta över att vår egen Riksbank inte deltar i dessa dumheter.

Läs mer på följande länk.

http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_144269.e24

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?