lördag, december 01, 2007

 

Skillnad på ryssar och kineser

Låt mig först och främst klargöra att jag inte är någon stor supporter av Vladimir Putin. Å andra sidan menar jag att det är uppenbart att vi är överdrivet kritiska mot i och för sig osunda tendenser när de är ryska och bagatelliserar samma fenomen när de uppträder i andra länder.

För att förstå varför Putin är populär måste man förstå att den ekonomiska situationen i Ryssland var fullständigt katastrofal under 1990-talet och att detta inte berodde på att Ryssland infört marknadsekonomi. Ryssland hade visserligen i någon mening släppt de ekonomiska krafterna fria, men det saknades privat äganderätt till jordbruksmark och det rådde hyperinflation. Ett annat problem var ett fruktansvärt rörigt skattesystem, som medförde att alla affärsmän agerade i den svarta sektorn.

Under Vladimir Putins styre har Ryssland etablerat normala möjligheter att äga mark. Inflationen har bringats ned till cirka 10% per år och man har infört ett mycket bra skattesystem, som inneburit att Ryssland i det avseendet är utmärkt land för företagsamhet. Resultaten är helt lysande. Jag har besökt Ryssland varje enskilt år sedan 1998 och Ryssland av idag är helt enkelt ett land i ett otroligt ekonomiskt uppsving. Sant är att välståndet är ojämnt fördelat, att inflationen är hög och stigande, att det sociala skyddsnätet inte är vatt värt och så vidare, men detta skall inte jämföras med Västeuropa. Referensen är 90-talets skriande elände.

Det ekonomiska uppsvinget har gjort Putin populär och givetvis har den mycket slipade politikern Vladimir Putin utnyttjat situationen för att säkra sin egen makt. Frågan är dock vilken politiker som inte skulle göra samma sak om möjligheterna bjöds.

Man kan ifrågasätta det sätt på vilket George W. Bush blev Förenta Staternas president år 2000, men ingen kommer på frågan att ifrågasätta huruvida USA är en demokrati. När Kinas ekonomi liberaliseras av en diktatorisk ledning, applåderas detta av övriga världen därför att man räknar med att den ökande handeln med omvärlden med tiden kommer att göra Kina mera demokratiskt. När ryssarna vill sälja gas till tyskarna, sluter vi oss däremot omedelbart till att detta kommer att stärka den ryska diktaturen.

Kom ihåg att Ryssland undertecknat europakonventionen och att internet håller på att bli var mans egendom också i Ryssland. Givetvis kommer det inom en alltför avlägsen framtid att finnas x antal miljoner bloggare i Ryssland. Kom också ihåg att ryssarna nu av och till går ut på gator och torg och protesterar mot sin regering och att det faktiskt krävs polistillstånd för att anordna en demonstration också i Sverige.

Apropå politiskt kontrollerade media frågar jag mig vad Sveriges Television är om inte en gigantisk megafon för socialdemokratin. Har vi oberoende press i ett land med presstöd?

Min mening är inte att ifrågasätta att Putins politik innehåller auktoritära drag, men att allt sådant överdramatiseras å det grövsta när vi har med ryssar att göra. Ryssland av idag är ett land där friheten segrat och det finns ingen väg tillbaka till någon rysk diktatur. Samtidigt är det sant att det ryska statsskicket är i behov av utveckling och att landet saknar en bra oppostion. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_649131.svd

Comments:
Har haft väldigt liknande tankegångar själv. Även om det ryska statsskicket inte är perfekt så har jag fått intrycket att Putin faktiskt vet att hans ansvar ligger mot sitt folk och formerar sin politik därav.

Jämför detta med t.ex. USA som rejält manipulerar sitt folk för att gå till krig mot Irak och Sverige som genomför massinvandring mot de flestas vilja och fullständigt mörkar negativa konsekvenser av detta och skamlägger/smutskastar den som kommer med det minsta kritik mot invandringspolitiken.
 
Observera att jag inte gillar Putin. Jag skriver endast att saker och ting måste ses i sina rätta perspektiv och att Putin faktiskt genomfört en del objektivt sett bra reformer.

Den ende politiker jag sympatiserar med är Ron Paul samt att jag tror att en del yngre svenska borgerliga politiker kan utvecklas till något hyfsat bra.
 
Det finns en väg tillbaka till diktatur i Ryssland och det är marknadsdiktatur av västerländskt snitt (eller ännu värre marknadsfascism som under Yeltzin och de rysk-israeliska rövaroligarkerna).

Varje land skapar demokrati efter egna traditioner och förutsättningar det vi kallar "demokrati" efter anglo-amerikansk mall är inget annat än totalitär marknadsdiktatur.
 
Inflationen har bringats ned till cirka 10% per år

Det slår mig som en rysligt hög inflation. Vad beror den på, om den beror på något annat än att Putin finansierar sig med sedelpressarna?

Och är bankräntorna ännu högre, eller hur sparar ryssar pengar? (I USD och euroer?)

man har infört ett mycket bra skattesystem, som inneburit att Ryssland i det avseendet är utmärkt land för företagsamhet.

Vad är bra med det skattesystemet? *vet inget om ryska skattesystem*
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?