måndag, december 24, 2007

 

€urosovjet

Enligt mångas mening har EU en god sida och en dålig. Den goda sidan består i att EU åtminstone i det inre lyckats riva murar och hinder. Detta sammanfattas i de fyra friheterna. Det dåliga sägs ofta vara att detta gjorts till priset av att man skapat en mur gentemot världen utanför EU och att EU håller på att förvandlas till en stat.

Tycker man så föreslår jag att man tar en noggrann titt på vad medlemskap i EES utan medlemskap i EU innebär. Det innebär att man i alla avseenden behandlas som ett EU-land, men att följande områden är helt undantagna och kvarstår som nationella angelägenheter.

Kan någon förklara varför det är så viktigt att Sverige omfattas av EU:s jordbrukspolitik, fiskeripolitik, utrikespolitik, polisiära samarbete, tullunion och valutaunion? Vore det inte bättre med något som är koncentrerat till att värna de fyra friheterna?


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?