tisdag, december 18, 2007

 

Varför inte?

I dagens nätupplaga av Aftonbladet står att läsa att Ron Paul skördar nya framgångar. Den här gången handlar det om att ingen presidentkandidat någonsin samlat in så mycket pengar på så kort tid. Läs mer på följande länk.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1481296.ab

Samtidigt sägs att Ron Paul ligger hopplöst efter i opinionsundersökningarna. Trots detta har han vunnit mer än hälften av alla så kallade Straw Polls. Jag börjar alltmer misstänka att något inte stämmer med opinionsundersökningarna eller rent av att de manipuleras.

Dessutom finns det en enkel förklaring till hans framgångar och det är förstås att han lovat att omedelbart dra tillbaka alla amerikanska trupper från Irak. Detta budskap "går hem" och som Förenta Staternas president och därigenom samma stats högste militäre befälhavare skulle han med omedelbar verkan kunna beordra förbehållslöst trupptillbakadragande. Observera också att inte ens Barack Obama och ännu mindre Hillary Clinton förordar omedelbart och förbehållslöst trupptillbakadragande och att fram till 1940-talet demokraterna var det parti som förordade en interventionistisk utrikespolitik, medan republikanen Robert A. Taft, även kallad Mr. Republican, förordade strikt non-interventionism.

Enligt min uppfattning behöver Ron Paul inte göra mycket mer än att omedelbart beordra alla amerikanska trupper som befinner sig utanför Förenta Staternas territorium att omedelbart återvända till Förenta Staterna för att bli Förenta Staternas bäste president i modern tid. Därefter kan han sitta i ovala rummet och lägga patienser i fyra år och trots detta vara det bästa som hänt Förenta Staterna på väldigt många år.

Med tanke på detta och att det amerikanska folket äger makten att avsluta Irak-kriget genom att helt enkelt välja Ron Paul till Förenta Staternas näste president, håller jag det för tänkbart att Ron Paul svär eden i januari 2009.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?