torsdag, januari 31, 2008

 

Avmystifiera USA

I dagens upplaga av E24 står att läsa om att verkstadsjätten SKF gör lysande affärer. Läs texten på följande länk.

http://www.e24.se/branscher/verkstadsindustri/artikel_224927.e24

Eftersom SKF tillverkar kullager är förmodligen SKF:s tillstånd en utmärkt barometer på tillståndet i världsekonomin. Jag tror av det skälet att talet om en tänkbar recession är överdrivet om man talar om tillståndet i världsekonomin, men detta utesluter givetvis inte en lokal recession i USA.

Det är dags att sluta se på USA som en mystisk kraft som ensam bestämmer tillståndet i världsekonomin. USA är en lokal marknad, precis som Sverige eller Ryssland är lokala marknader. Den amerikanska lokala marknaden är givetvis en av de allra mest betydelsefulla, men EU är som enskild marknad väl så betydelsefull som USA. Inte heller Kina skall underskattas.

Jag tror att det vore ett allvarligt misstag att avpassa svensk penningpolitik till den amerikanska konjunkturen och rent av att detta vore ett så allvarligt misstag att det skulle kunna medföra att Sverige skulle dras med i den amerikanska nedgången. Ser Riksbanken emellertid endast till sådant som Riksbanken bör se till, kommer den svenska konjunkturen inte ta något allvarligt intryck av nedgången i USA. Visst, en del bolag, med stor försäljning i USA, kommer att tjäna mindre än de annars gjort, men för Sverige som helhet är detta ingen större katastrof.

Det främsta hotet mot en fortsatt högkonjunktur i Sverige är att Riksbanken förlorar kontrollen över inflationen, så att en liknande förtroendekris som i USA drabbar också oss. Att USA:s roll överskattas beror förmodligen på att Federal Reserve Bank i någon mening var hela världens centralbank under Bretton-Woodseran. Så är det inte längre.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?