fredag, januari 18, 2008

 

Detta är jordbrukssubventioner

I dagens nätupplaga av E24 står att läsa om etanoldrivna så kallade miljöbilar. Läs texten på följande länk.

http://www.e24.se/pengar24/shopping/priskoll/artikel_191035.e24

Enligt min mening är etanoldrift ingenting annat än jordbrukssubventioner och att överhuvudtaget blanda in miljöfråor i sammanhanget är inget mindre än ohederligt.

En etanoldriven bil släpper ut precis lika mycket eller mer av allt som en bensindriven bil släpper ut. Visserligen tror jag att koldioxid är helt ofarligt, men om koldioxid vore farligt kan man konstatera att etanoldrivna bilar släpper ut precis lika mycket koldioxid som bensindrivna bilar. De släpper till och med ut mera koldioxid, eftersom de har högre förbrukning.

Men har man inte bundit upp väldigt mycket koldioxid vid produktionen av de jordbruksråvaror som använts vid etanolframställningen? Det må så vara, men frågan är felställd. Man borde istället fråga sig om man bundit upp någon koldioxid, som i frånvaro av denna odling inte bundits upp. Om man tänker sig ett scenario där man hugger ned skog för att odla sockerrör har man inte bundit upp någon koldioxid, som inte hade bundits upp i frånvaro av denna odling. Tvärsom förbrukade skogen troligen mer koldioxid än sockerrörsodlingen.

Dessutom erkänner man ju uppenbarligen växtlighetens förmåga att binda upp koldioxid och rimligen struntar växtligheten blankt i om denna koldioxid härstammar från fossila källor eller inte. Därutöver har man ju indirekt medgett att koldioxid är ofarligt. Man säger ju att växtligheten suger åt sig koldioxid. Det kan alltså omöjligen uppstå något överskott av koldioxid sett i något större perspektiv.

Det är alltså mycket enkelt att bevisa att man, genom att skattebefria ett bränsle och vansinnesbeskatta ett annat, vill främja slöseri med det mindre miljövänliga alternativet, som alltså är etanol. Anledningen till att man vill befrämja slöseriet med etanol, är att man vill befrämja slöseri med jordbruksråvara, eftersom man på så sätt kan blåsa upp jordbrukets lönsamhet och minska behovet av konventionellt jordbruksstöd. Att somliga får svårt att livnära sig på grund av höga livsmedelspriser, bekymrar föga.

Det är också intressant att få veta att våra politiker i verkligheten inte bryr sig om miljön.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?