torsdag, januari 03, 2008

 

Dirty tricks

Jag såg att Johan Norberg tar avstånd från Ron Paul på grund av en invandrarfientlig reklamfilm, som används i hans kampanj. Se den förskräckliga filmen på följande länk.

http://www.youtube.com/watch?v=2T-iJKwskH4

Jag är emellertid helt övertygad om att Ron Paul endast framför detta budskap därför att han med ett invandringsvänligt budskap skulle vara garanterat chanslös. 1988 då Ron Paul kandiderade för det libertarianska partiet förespråkade Ron Paul att USA åter skulle öppna sina gränser och praktisera fri invandring på samma sätt som var fallet fram till den stora depressionen. I det valet lyckades Ron Paul skrapa ihop 0,7% av rösterna.

Dessutom har Ron Paul framfört betydligt mer nyanserade ståndpunkter i invandringsfrågan i andra sammanhang och tycks snarare mena att fri invandring visserligen är det på sikt önskvärda, men att det för tillfället på grund av så kallat vanligt folks motstånd och det faktum att invandrarna är berättigade till vissa sociala förmåner är omöjligt att förverkliga.

Jag medger att detta är avvikelse från den renodlade klassiska liberalismen och tar i princip avstånd från ståndpunkten, men politik är det möjligas konst.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?