onsdag, januari 23, 2008

 

En svagare krona, tack!

Enligt vad jag kunnat sluta mig till att genom att läsa Dagens Industri, tror för tillfället just ingen att det kommer att finnas utrymme för sänkta styrräntor under innevarande år. Inflationen är helt enkelt för hög.

Jag menar att det knappast finns något som bättre tjänar intresset av en fortsatt högkonjunktur än en lägre real kronkurs. Faller kronan mot euron, även sedan prisförändringar räknats med, är detta likt manna för den svenska konjunkturen.

Vad bör Riksbanken göra för att nå dit? Riksbanken bör höja styrräntorna såpass att alla bibringas uppfattningen att sannolikheten för nära förestående sänkningar är mycket stor. I så fall kommer kronan att falla ytterligare och konjunkturen utfalla starkare än eljest hade blivit fallet.

För tillfället är kronan, trots försvagningen gentemot euron, tydligt övervärderad mot euron. Dessutom finns för tillfället ingen förväntning om en höjning av styrräntorna, av vilket skäl en höjning skulle komma som en "blixt från klar himmel" med den påföljden att det skulle börja "fladdra" på dataskärmarna. Penningpolitik måste överraska för att påverka de faktorer den avses påverka.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?