tisdag, januari 29, 2008

 

Enkel lösning på problemet

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet står att läsa om olika musikartisters inställning till att somliga kopierar deras alster via internet och alltså kan tillgodogöra sig musiken utan att behöva betala för den. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_821367.svd

Jag föreslår en enkel lösning på problemet. Musikerna får helt enkelt arrangera konserter och se till att alla som vill övervara konserten måste betala inträde. Internet kan användas som ett medel att marknadsföra sig som konsertartist och även helt utan upphovsrätt, kan man tänka sig avtal mellan skivköpare och skivsäljare enligt vilka köparen förbinder sig att inte framställa kopior av musiken.

Och givetvis är det den som påstår något som har att bevisa sina påståenden. Lika självklart skall den som påstår något inte ha någon rätt att använda myndighetstvång i syfte att insamla bevis för sina påståenden.

Comments:
Är du inte klok människa?

Jag föreslår att du nästa månad hoppar över din lön och istället arrangerar tillställningar som folk är villiga att betala för att se. Sätt igång.
 
Om någon har slaktsvin är dessa så konkreta att han kan sälja dem.

Detta är dock inte lika självklart vad gäller till exempel melodier och av just det skälet är det inte säkert att man kan försörja sig på att komponera melodier. Om däremot melodikomponisten håller konsert, kan han/hon begära inträdesavgift till konsertlokalen och på det viset tillgododgöra sig materiell vinning av sin komposition.

Man bör inte skapa den typ av överkonstlad juridik som immaterialrätten är exempel på.
 
Lösningen till fildelning ?

Det är SKILLNADERNA som skapar problemen !
Dvs mellan vad man vill betala och vad som krävs.
Gör det ENKLARE att BETALA !
Iom detta skulle Piratebay minska då ursäkten ATT ladda ner försvinner till stor del.
SE bara på ShareWare, sälj billigare till FLER, så ökar inte bara glädjen över större urval utan även förtjänsten.
ETT klick från sin IP-adress och betalning sker från ens konto.
(med modifikation mm)
MEN, VÅGAR någon börja med detta ? Det krävs ju flerfald
lagändring mm. :)
 
ferdik > jo, det är väl just det han är, som inser att (delar av) upphovsrätten i den form den existerar i idag är död. Dels pga. de orimliga samhällsresurser det skulle ta i anspråk att se till att lagen (då åsyftandes de delar som förbjuder kopiering av upphovsrättsskyddat material för privat bruk) faktiskt efterföljs, och dels det faktum att man ej kan styrka huvudsyftet med lagen (som torde vara att förbättra drivkrafterna för skapande) uppfylls. Dessutom förefaller det vara så att musikbranschen genom fildelning når ut till många fler än vad som annars vore fallet - speciellt inom andra genrer än "mainstream"-musik, något som bör gynna artister i allmänhet och de "små" artisterna i synnerhet. Även om deras skivförsäljning inte ökar så lockas definitivt fler människor till deras turnéer än vad som annars torde ske - och då turnéer är det som artisterna tjänar merparten av sina pengar på borde fildelningen istället anses gynna artisterna och skapandet. De enda som förlorar är skivbolagen, som med den tekniska utveckling vi upplever verkar få en överflödig roll. Precis som skrivmaskinstillverkarna i och med datorernas inträde, precis som hästdroskorna i och med taxibilarnas uppkomst. Tough luck. Hitta något annat att göra! Bara för att en bransch blir lidande kan man inte lagstifta bort den tekniska utvecklingen!
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?