fredag, januari 18, 2008

 

Fallande villapriser

I dagens nätupplaga av Dagens Nyheter står att läsa att villapriserna nu tycks ha börjat falla. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1567&a=733348

Jag menar att de fallande villapriserna inte rättfärdigar en mera inflatorisk penningpolitik, ens om syftet är att häva prisfallet. Man bör nämligen tänka på att en inflatorisk penningpolitik kan ge den effekten att marknadsräntorna stiger, med den påföljden att de relativa priserna på exempelvis aktier och fastigheter faller. Är inflationstakten i utgångsläget tämligen måttlig, kan detta yttra sig så att de nominella priserna på aktier och fastigheter faller. Här bör man dock ha i minnet att det inte finns någonting som är mera ägnat att stegra de relativa priserna på aktier och fastigheter än fallande marknadsräntor.

En lägre eller oförändrad styrränta kan ge den effekten att inflationsoron kvarstår, vilket i sin tur får marknadsräntorna att röra sig mot en högre nivå än vad som eljest blivit fallet. Därutöver finns idag en, ehuru obefogad, oro för konjunkturen. Om Riksbanken visar sig kylig och dristig och trots denna oro höjer styrräntorna, kommer denna oro att förstärkas, vilket enligt min övertygelse skulle ge en mycket intressant och positiv effekt.

Är alla övertygade om att en recession är i antågande och Riksbanken därutöver har fräckheten att i ett sådant läge höja styrräntorna, kommer alla att bli övertygade om att Riksbanken ganska snart kommer att tvingas "paniksänka" styrräntorna för att undvika en förvärring av den påstådda recessionen. Jag är ganska säker på att ett sådant scenario skulle få kronan att falla gentemot euron och ingenting är bättre nyheter för den svenska arbetsmarknaden än en stegring av eurons reala kurs i förhållande till kronan. Detta förutsätter emellertid att de svenska styrräntorna höjs till en högre nivå än ECB:s, eftersom just detta skulle skapa en särskilt stark förväntan om en sänkning av de svenska styrräntorna i förhållande till ECB:s. Riksbanken måste också rimligen klargöra om den är en ECB-filial, eller inte, och enligt min mening är det mycket farligt att bedriva en räntepolitik som "skuggar" en annan centralbanks om inte detta ackompanjeras av en konsekvent fastkurspolitik. Danmarks Nationalbank bör alltså med rätta "skugga" ECB, men inte Riksbanken.

Ser man till min favoritindikator Big Mac, ser man att priset nu är betydligt högre än det var för ett år sedan. Vid McDonald's i egen regi bedrivna restauranger är priset nu 33,- kr.,vilket skall jämföras med 32,- kr. för ett år sedan. Ser man till den franchisetagare jag följer har priset höjts från 32,- kr. för ett år sedan till idag hela 35,- kr., vilket är en höjning med nästan 10%. Trots detta har hamburgaren exakt samma beskaffenhet som tidigare.

I vad mån det nu finns en oro på peningmarknaden, vilket är mycket allvarligt, beror alltså denna oro inte på att takten i kreditexpansionen varit för låg, utan den beror snarare på att man oroar sig för det framtida penningvärdet, vilket bör föranleda Riksbanken att höja styrräntorna så att förtroendet för det framtida penningvärdet återställs.

Jag menar att Riksbanken lugnt kan höja styrräntorna till dess en Big Mac kostar mindre än den gjorde för ett år sedan.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?